سرخط خبرها
خانه / معلمان / آخرين گزارش در خصوص پرونده رسول بداقي
آخرين گزارش در خصوص پرونده رسول بداقي

آخرين گزارش در خصوص پرونده رسول بداقي

حقوق معلم و كارگر:

روز شنبه، چهاردهم شهريور ماه، جلسه دادگاه رسول بداقي برگزار شد. در اين جلسه، رسول بداقي دفاعيات خود را تقديم دادگاه نمود.

طبق اظهارات همسر بداقي، قاضي پرونده به ايشان گفته است در هفته آتي حكم ايشان صادر خواهد شد. روز يك شنبه نيز خانم بداقي، وكيل رسول بداقي، پيمان حاج محمود عطار را در دادگاه ديده اند كه براي مطالعه پرونده در دادگاه حضور داشته اند. دوشنبه، وكيل پرونده دفاعيه اي تنظيم كرده و به دادگاه تسليم نموده است.

رسول بداقي اين روزها به طور مرتب با خانواده خود تماس تلفني دارد و تقريبا هر هفته با خانواده ملاقات دارد و در مورد ملاقات و تماس تلفني هيچ گونه ممنوعيتي براي ايشان وجود ندارد.

اميدواريم در هفته بعد، حكم برائت رسول بداقي صادر شود و نگراني خانواده، فعالين و معلمان كشور در خصوص وضعيت ايشان از بين برود.