سرخط خبرها
خانه / کارگران / آقای وزیر در فکر خصوصی سازی بیش از پیش درمان
آقای وزیر در فکر خصوصی سازی بیش از پیش درمان

آقای وزیر در فکر خصوصی سازی بیش از پیش درمان

حقوق معلم و کارگر

خبرگزاری ایرنا در تاریخ هشتم مردادماه، بخشی از اظهارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را منتشر کرده است.

وزیر بهداشت در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی گفته است: افکار سوسیالیستی هنوز در ذهن برخی از تصمیم گیرندگان رسوباتی دارد و معتقدند که حوزه سلامت حاکمیتی است و نباید اجازه ورود بخش خصوصی را داد.

آقای وزیر در این اظهارات خواستار ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی به حوزه بهداشت و درمان شده است.

حال که بنا بر اظهارات وزیر حوزه سلامت حاکمیتی نیست و قرار است پای بخش خصوصی هرچه بیشتر به این حیطه باز شود، لازم است توجه ایشان را به چند نکته اساسی جلب کنیم:

اول– بنا بر اصل 29 قانون اساسی اتفاقا حوزه درمان، سلامت و بیمه از وظایف حاکمیتی شمرده میشود و وظیفه دولت است که امکانات بهداشتی را برای آحاد ملت فراهم کند. متن اصل 29 قانون اساسی از این قرار است: “برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، ازكارافتادگي ، بي سرپرستي ، درراه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.”

دوم– در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران بسیار پایین تر از خط فقر است و بسیاری از اقلام ضروری، از سبد معاش خانوارهای دستمزدبگیر حذف شده است، چگونه قرار است جمعیت عظیم مزد بگیر کشور بتوانند هزینه های بهداشت و درمان در بخش خصوصی را پرداخت کنند و آیا جناب وزیر هیچ توجهی به وضعیت معیشتی کارگران، معلمان و بازنشستگان دارد؟

سوم- در نهایت بهتر است مسئولان وزارت بهداشت قبل از بیان چنین اظهاراتی و سوسیالیستی خواندن اصول واضحه قانون اساسی، نگاهی به اوضاع شغلی کادر درمان در بخش خصوصی بیاندازند. واگذاری بیمارستانها به بخش خصوصی و بازشدن پای پیمانکاران خرد و درشت در مراکز درمانی، پرستاران را از حداقل های قانونی محروم کرده است و طیف گسترده ای از آنها با دستمزدهای بسیار پایین و بدون امنیت شغلی مشغول به کار هستند. بی انگیزگی کادر درمان یعنی افول بهداشت در سطح جامعه.