سرخط خبرها
خانه / معلمان / آموزش و پرورش نیازمند وزیری نیرومندتر از فانی است
آموزش و پرورش نیازمند وزیری نیرومندتر از فانی است

آموزش و پرورش نیازمند وزیری نیرومندتر از فانی است

مهدی بهلولی

       با گذشت یک سال از آغاز دولت یازدهم و ریاست علی اصغر فانی بر وزارت خانه آموزش و پرورش،روز به روز،بیشتر نمایان می گردد که فانی،وزیر نیرومندی نیست و توان اثرگذاری بر دیگر رکن های قدرت را ندارد و خودش و گروه اش خسته و “قدیمی” تر از این هستند که بتوانند کاری مفید برای آموزش و پرورش انجام دهند .

      ایشان و تیم تصمیم گیرنده اش،از اندیشه آموزشی به روز و تازه ای برخوردار نیستند و بهترین کاری که بلدند این است که بروند صندلی های خالی مدرسه های غیرانتفاعی ورشکسته را بخرند تا این مدرسه ها را،که ادعای رقابت در بازار آزاد دارند و بایستی از قانون بازار آزاد پیروی کنند با رانت دولت،از ورشکستگی نجات دهند!

       تنها کار خوب فانی این بود که تلاش کرد با “تشکل” های فرهنگیان، پیوند برقرار نماید اما چنین به نظر می رسد که یگانه دستآورد این پیوند هم این بوده که برخی از همین “تشکل” ها- که ادعای پیگیری حقوق فرهنگیان را دارند- توانسته اند شمار چشمگیری از عضوهای خود را به پست های وزارتی برسانند، و البته دیگر هیچ!

       جامعه مدنی،واسطه میان دولت و ملت است و نه دروازه ورود به قدرت. به گمان من این سوء استفاده از عنوان تشکل فرهنگی،هم ریشه در ضعف خود فرهنگیان و جامعه مدنی راستین آنها دارد- عاملی که سبب می شود برخی با ادعای نفوذ در میان فرهنگیان،سودهای شخصی خودشان را پی گیرند- و هم در ضعف اندیشه فانی و پیرامونان او،که گویی،مفهوم درست جامعه مدنی را نمی دانند. 

یک نظر

  1. این شما بودید که در ابتدا از فانی حمایت کردید وگفتید دولت اتدبیر وامیده