سرخط خبرها
خانه / کارگران / اخراج تعدادی ازکارگران سد آزاد (بنیر) مریوان
اخراج تعدادی ازکارگران سد آزاد (بنیر) مریوان

اخراج تعدادی ازکارگران سد آزاد (بنیر) مریوان

بنا به گزارش رسیده، روز یکشنبه 2/9/93 کارفرمای پروژه ی سد آزاد، واقع در جاده ی سنندج- مریوان، به بهانه ی آغاز فصل سرما و زمستان، اقدام به اخراج هفتاد نفر از کارگران قسمت تونل نمود و بیست نفر دیگر از کارگران همین بخش را تا اردیبهشت سال آینده بدون احتساب حقوق و مزایا به مرخصی اجباری فرستاد. این در حالی است که کارفرما از پرداخت حقوق معوقه ی کارگران که چهار ماه می باشد امتناع کرده و با فریب کاری و دادن وعده و وعیدهای توخالی، تنها بیست درصد از آن را به کارگران پرداخت نموده است.

لازم به ذکر است تعداد 450 نفر کارگر در این پروژه مشغول به کار می باشند که با وجود تحمل شرایط سخت کاری، مدام در معرض خطر اخراج و مرخصی اجباری می باشند؛ چرا که کارفرمای شرکت مدام به بهانه های واهی، از جمله فرا رسیدن فصل سرما و زمستان و یا نبود بودجه و اعتبار، اقدام به اخراج و یا تحمیل مرخصی اجباری بدون حقوق و مزایای آنان می نماید.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری