سرخط خبرها
خانه / کارگران / اخراج سازی و عدم تمدید دفترچه های درمانی کارگران کارخانه صنایع فلزی
اخراج سازی و عدم تمدید دفترچه های درمانی کارگران کارخانه صنایع فلزی

اخراج سازی و عدم تمدید دفترچه های درمانی کارگران کارخانه صنایع فلزی

بدنبال واگذاری کارخانجات صنایع فلزی شماره یک و دو به شرکت تجاری الماس مبین در شهریور ماه سال 92 که توام با پرداخت سنوات بازنشستگان این کارخانجات، پرداخت معوقات کارگران شاغل و به روز کردن پرداخت حقوق ماهیانه کارگران بود این شرکت به تدریج سهام اغلب کارگران را خریداری و پس از رساندن سهم خود به بالای 50 درصد، در اولین اقدام برای تعطیلی این کارخانجات، دست به تعطیلی کارخانه شماره یک به بهانه نوسازی زد، کلیه دستگاههای آنرا تخلیه و همه کارگران را به کارخانه شماره 2 منتقل نمود. شرکت تجاری الماس مبین یک شرکت هلدینگ می باشد.

بنا بر اظهار کارگران کارخانه صنایع فلزی، در ادامه این اقدامات از سوی این شرکت که با هدف تعطیلی کارخانه صورت میگیرد علیرغم اینکه این کارخانه در حال حاضر حدود 500 کارگر دارد دو قسمت از خط تولید آن به یک شرکت پیمانکاری واگذار شده است و از اول سال تاکنون 70 نفر از کارگران قراردادی از کار اخراج شده اند و فشارهای زیادی به انحا مختلف بر روی کارگران اعمال میشود.

بنا بر این اظهارات، حقوق کارگران با تاخیر پرداخت میشود، دو ماه از حق بیمه کارگران از سال گذشته و ماههای خرداد و تیر امسال پرداخت نشده است و به همین دلیل بسیاری از کارگران قادر به تمدید دفترچه های خود نیستند، به علت اینکه کارفرما حاضر به پرداخت 4 درصد جریمه مشمول کارهای سخت و زیان آور نیست علیرغم فرا رسیدن موعد بازنشستگی بسیاری از کارگران، آنان قادر به بازنشستگی نیستند و کارفرما در برخورد به این مسئله، به کارگرانی که 20 سال سابقه خود را تکمیل کرده اند اعلام نموده است، بروید خانه هایتان هر موقع پول داشتیم نسبت به بازنشستگی شما اقدام خواهیم کرد.همچنین در حالی که حق بیمه تکمیلی از حقوق کارگران کسر میشود کارفرما بابت فاکتورهایی که کارگران ارائه میدهند پولی پرداخت نمیکند.

بدلیل وجود سنتهای اعتراضی قوی در کارخانجات صنایع فلزی، کارفرما در اقدامی دیگر با هدف بخش بخش کردن کارگران و جلوگیری از اعتراضات متحدانه آنها، هنگام برگزاری مجمع عمومی و رای گیری جهت تشکیل شورای کارخانه از شرکت کارگران قراردادی در مجمع و رای گیری ممانعت به عمل آورد و علیرغم اینکه کارخانه صنایع فلزی شماره یک کاملا تعطیل شده است و آنان با کارگران صنایع فلزی شماره 2 در زیر یک سقف کار میکنند از انتخاب یک شورا جلوگیری و تشکیل شورای جداگانه ای را به کارگران منتقل شده صنایع فلزی شماره یک و کارگران شماره 2 تحمیل نمود و همین وضعیت بویژه جلوگیری از شرکت کارگران قراردادی در رای گیری برای تشکیل شورا، باعث شد تا کارگران دارای فقط دو نفر نماینده بشوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – دهم مرداد ماه 1394