سرخط خبرها
خانه / کارگران / اخراج و جابه‌جايي و تنزل شغلي آتش‌نشانان معترض
اخراج و جابه‌جايي و تنزل شغلي آتش‌نشانان معترض

اخراج و جابه‌جايي و تنزل شغلي آتش‌نشانان معترض

در روزهای اخیر شاهد اعتراضات آتش نشانان در اعتراض به شرایط خاص کاریشان بوده ایم. اعتراضاتی که نخستین بار در خرداد ماه و با تجمع در مقابل سازمان کل آتش نشانی شروع شد و در ادامه این روند نیز در 22 آذر تجمعی صنفی دیگری شکل گرفت. درخواست های آتش نشان ها در راستای اصول صنفی بوه استکه مربوط به شراایط ویژه آنان برای پذیرش در رسته مشاغل با شرایط سخت است.  در تعريف مشاغل و كارهاي سخت و زيان آور بايد گفت مشاغلي سخت و زيان آورند كه در آن عوامل فيزيكي، شیميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بيمه شده تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت‌هاي طبيعي(جسمی و روحي ) در وي ايجاد کرده و در نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن براي كارگر ايجاد كند. اصولا در  مشاغل سخت و زيان‌آور در«ماده‌يك‌آيين‌نامه اجرايي بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي به ماده 76 و اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 79 قانون تامين اجتماعي سال 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوبه سال1376» تعريف‌شده است.

طبق آيين‌نامه‌ای كه در بالا ذكر شد در كل مشاغل سخت‌وزيان آور به دو گروه تقسيم مي‌شوند: اول مشاغلي كه صفت سخت و زيان آور بودن آن با ماهيت شغلی وابستگي دارد، اما مي‌توان با به كار بردن تمهيدات بهداشتي، ايمني و تدابير فني مناسب توسط كارفرما سختي و زيان آور بودن آن را حذف کرد اما در مورد شغل  آتش نشاني با توجه به ماهيت كار آن بايد گفت اين شغل داراي محيط كار سخت و مواجه با خطر است و قطعا جزو مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب مي‌شود. البته طبق ماده2 اين آيين‌نامه، تعيين سخت و زيان‌آور بودن شغل به درخواست كارفرما يا كارگر  قبل از بازنشستگي در كميته‌هاي بدوي استاني انجام مي‌شود. اين كميته‌ها متشكل از كارشناسان وزارت بهداشت و بازرسان كار وزارت كار است. حال در صورتي كه اين كميته، شغلي را زيان آور محسوب كند به ازای هرسال سابقه كار 6 ماه سابقه بيمه اضافي  براي آنها در نظر گرفته مي‌شود و در اين راستا 4 درصد بيمه بابت سنوات اضافي از كارفرما اخذ مي‌شود. حال آتش‌نشانان (كه قطعا جزو مشاغل سخت محسوب مي‌شوند) بايد  به اين كميته‌هاي استاني مراجعه کرده و درخواست‌شان را در اين كميته مطرح كنند. راي اين كميته هم از طرف كارفرما وهم از طرف كارگر قابل بررسي در كميته تجديد نظر نيز هست. همچنين نهايتا راي قطعي اين كميته‌ها قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است.

حال در مورد اقدامات انجام گرفته از سوي شهرداري بايد گفت، اولا شهرداري موظف است قانون و مقررات را در مورد اين آتش‌نشانان اعمال كند و با توجه به سخت و زيان‌آور بودن شغل‌شان، آنها را مشمول قانون كند. براي مثال اگراين افراد  20 سال خدمت كرده‌اند در صورت تاييد كميته استاني مبني بر زيان آور بودن  با 30 سال سابقه اين افراد را بازنشسته كند. شهرداري  به صرف اعتراض اين افراد نسبت به حق قانوني خود نمي‌تواند اين افراد را اخراج كند. زيرا حق قانوني كارگر است كه اعتراض كند، اخراج و جابه‌جايي و تنزل شغلي آتش‌نشانان معترض خلاف قانون است.

منبع:

قانون، بیست و ششم آذرماه