سرخط خبرها
خانه / کارگران / ارزان سازی نیروی کار توسط دولت!

ارزان سازی نیروی کار توسط دولت!

احسان محمدی، فعال صنفی دانشجویی دانشگاه تهران

نماینده دولت برای مبارزه با بیکاری: کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای ‏حقوق و دستمزد دانشجویان را به خدمت بگیرند.!!
دولت(که از یاد نخواهیم برد بزرگترین کارفرمای کشور است)، ارتش بیکاران کشور را ‏در اختیار ‏کارفرمایان قرار می‌دهد تا از این طریق هم به حامیان اصلی خود در ‏انتخابات کمک کرده باشد و هم به ‏کارگران شاغل در کارخانه ها و دیگر کارکنان و ‏کارگران فشار آورد!

دولت در تلاش برای تغییر دائمی قانون کار ‏در جهت تسلط همه ‏جانبه بر نیروی کار و سودآوری بسیار بالا در نظام جهانی سرمایه داری است. این بار ‏نوبت به فارغ التحصیلان دانشگاهی رسیده است تا با ارزشی پایین و در خدمت به ‏منافع بیگانه از هستی خود، برای نظام سرمایه داری کار کنند تا بیش از پیش شاهد ‏انباشت سرمایه و نابودی هستی ‏انسان باشیم. اخیرا در یک نشست دولتی، محمدرضا ‏کارگر مدیر کل توسعه و اشتغال درباره استثمار نیروی کار تحصیلکرده در لفافه‌ی ‏مقابله با بیکاری نطقی جالب ارائه داد. زیر ضرب بردن نیروی کار از هر طریق ممکن و ‏موجود در سخنان این فرد مسئول موج می زند. اگر بخواهیم با ادبیاتی واضح‌تر و ‏صادقانه‌تر گفته‌های نماینده دولت را بازگو کنیم باید اینطور بگوییم: وی انگیزه رزومه ‏ساختن تحصیلکرده های دانشگاهی را دست‌مایه به بند کشیدن آنان در چرخه سود ‏سرمایه کرد. در این میان مقابله با بیکاری را نیز به عنوان مساله مشترک تمام مردم و ‏مسئولان مطرح کرد. مقابله با بیکاری در زبان نمایندگان طبقه مسلط، ترجمه دیگر ‏استثمار روز افزون کارگران است که به دروغ با استفاده از عبارت مقابله با بیکاری، ‏خود را حامی فرودستان جا می زند. این بار نوبت به تحصیلکرده های دانشگاهی ‏رسیده است که همزمان با ایجاد اتحادیه های علمی و شرکت های دانش بنیان وابسته ‏به وزارت علوم که در دانشگاه پایگاه های به ظاهر دانشجویی ایجاد کرده اند، در ‏نشست های دولتی هم مساله استفاده تمام و کمال از تحصیلکرده ها در چرخه ‏اقتصادی نظام بررسی و به شور و مشورت گذاشته می شود.

همه ما دانشجویان و ‏متحدان خود در عرصه های دیگر باید نسبت به این سیاستگزاری ها تمام هشیاری ‏خود را حفظ کنیم. ‏
بی شک دانشجویان، کارگران و دیگر اقشار فعال جامعه اجازه نخواهند داد دولت تمام ‏هست و نیست آنان، ‏نتایج سالها دست و پنجه نرم کردن با فشار معیشتی و آموزشی ‏در خانواده ها، دانشگاه و محیط کار را با اجرا کردن بی درد سر و آسان این طرح ها ‏به غارت ببرد.‏