سرخط خبرها
خانه / کارگران / از رنجی که می بریم، پای درد دل یک کارگر
از رنجی که می بریم، پای درد دل یک کارگر

از رنجی که می بریم، پای درد دل یک کارگر

گزارش کارگر فلزکار از ” کارخانه ایران خودرو “
از دیماه سال قبل کارخانه پس از رکودی همه جانبه شروع به تولید نمود. این در شرایطی بود که بسیاری از کارگران قراردادی و روز مزد تمدید قرار داد نشدند.با شروع تولید و فشار همه جانبه  به کارگران خطوط تولید برای کارکردن به جای همکاران اخراج شده موج اعتراض ها باعث گردید که کارگران به مدت 3 روز ناهار خوری کارخانه را تحریم کردند و از خوردن ناهارامتناع نمودند. به ناچار مدیرعامل به میان کارگران آمد و با قبول شرایط و سختی کار قول بهبود شرایط کار را داد.متاسفانه تاکنون به قول خود عمل ننموده است.در 25 بهمن ماه یکی از کارگران شرکت که در قسمت پرس کارمی کرد بنام کرامت عزیزی در سهل انگاری بخش ایمنی کارخانه زیر پرس رفت و کشته شد.مدیریت کارخانه برای اینکه سرعت پرس ها را بیشتر و تولید را افزایش دهند چشمهای الکترونیکی را که شامل سه چشم بود، یکی  ازآنها  کار انداخته  بودند که این حادثه رخداد. مدیریت مجبور شد سه روز سالن پرس را تعطیل کند.وبعد از آن هنوز هم چشم سوم را بکار نینداخته است.شرایط کار و دستمزد کارگران بسیار رقت انگیز است. در سال گذشته مدیریت ایران خودرو برای اینکه از اعتراضات کارگران بکاهد، در اقدامی فریبکارانه 600 هزار تومان ( 200 دلار) به کارگران بابت جشنهای انقلاب پول پرداخت کرد.ولی در حال حاضر با توجه به تورم موجود که 35 درصد بوده است دولت 10 درصد کمتر حداقل حقوق را افزایش داده است. این درحالی است که حقوق کارگران قدیمی را 12 درصد افزایش داده است که موجب نارضایتی کارگران قدیمی گردیده است.سخت گیری در مورد افزایش دستمزد کارگران در صورتی اتفاق می افتد که پاداش های چند صد میلیونی به مدیران برای استثمار بیشتر داده شده است.
پس از اعلام به اصطلاح افزایش حداقل حقوق ،نارضایتی در میان کارگران ایران خودرو اوج گرفت بطوریکه به حقوق کارگران رسمی فقط 12 درصد اضافه خواهد شد.همچنین اعلام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر روی معیشت خانواده های کارگری که 2 فرزند دارند تاثیر منفی گذاشته است.این در حالی است که مدیرعامل که از طرف جاسوسان خود با خبر شده به کارگران رسمی قول داده 5 درصد بیشتر از اعلام دولت ،حقوق کارگران رسمی را بالا ببرد.آیا واقعا با این حقوق می شود زندگی یک خانواده 4 نفره را چرخاند بخصوص با این گرانی که بی تردید بعد از اعلام نرخ بنزین بیشتر هم خواهد شد.در میان کارگران این زمزمه هست که مدیران امسال چند صد میلیون پاداش گرفته اند؟ وچقدر خوب است به فاصله دریافتی سالانه کارگران و مدیران اشاره ای بشود .
با درود به کارگران خودرو ساز جهان 
با امید به گسترش همبستگی کارگران جهان 
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک