سرخط خبرها
خانه / معلمان / اسماعیل عبدی از فرهنگیان کشور سپاس گزاری کرد

اسماعیل عبدی از فرهنگیان کشور سپاس گزاری کرد

گزارش از محمدرضا نیک نژاد
شنبه  ۲۷ تیر ۱۳۹۴
اسماعیل عبدی در بیستمین روز بازداشت با خانواده اش تماس تلفنی داشت. به گفته همسرش، عبدی مانند گذشته دارای وضعیت روحی خوبی بوده است. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در این گفتگوی تلفنی پیگیر وضعیت اعتراضی فرهنگیان شده و از همه تلاش های همکاران، قدردانی و سپاس گزاری نموده است. عضو ارشد کانون صنفی درباره دست نوشته اش پرسیده و تاکید نموده است که خانواده اش در هیچ حرکت اعتراضی ای که از سوی معلمان انجام می شود، دخالتی نداشته و در آن شرکت نکنند.
دبیر کل شجاع و توانای کانون صنفی معلمان پیش از بازداشت با تلاش های فراوان و بی چشم داشتش توانسته بود کارهای ارزنده ای در راستای خواسته های صنفی فرهنگیان انجام دهد و گام های موثری در این راه بردارد. پیگیری های قانونی و رایزنی او با نمایندگان مجلس و مقامات دولتی و آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست. اسماعیل عبدی یکی از پر تلاش ترین کنشگران صنفی و دبیر کل های کانون بوده و هست که شبانه روز برای رساندن صدای عدالت خواهانه فرهنگیان به گوش فرادستان جامعه از هیچ کوششی فرو گذار نبود. امیدواریم با توجه به فضای ملتهب موجود در میان فرهنگیان و خواسته آشکار آنها برای آزادی هر چه زودتر عبدی، بازپرس پرونده هر چه زودتر دستور آزادی ایشان را صادر نماید و آرامش را به فضای ملتهب فرهنگیان معترض برگرداند.