سرخط خبرها
خانه / معلمان / اصل بقای جنبش
اصل بقای جنبش

اصل بقای جنبش

محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان تهران

چندی پیش در همین سایت حقوق معلم وکارگر یادداشت کوتاهی نوشتم با عنوان “دفاع از معلمان زندانی هم استراتژی وهم تاکتیک” .در این یادداشت به طور خلاصه به بازگویی سه خط فکری حاضر در میان فعالان صنفی در دفاع از همکاران در بند پرداختم و بر این امر تاکید کردم که دفاع از معلمان زندانی هم به صورت راهبردی و هم به لحاظ تاکتیکی باید به عنوان خط مشی اصلی کانونهای صنفی در دستور کار فعالان این عرصه قرار گیرد.قطعا گوناگونی نظرات درمیان فعالان صنفی به گونه ای است که برخی چنین خط مشیی را برنابتند و منتقد آن باشند.نگارنده در این یادداشت کوتاه قصد آن دارد که ضمن تاکید دوباره بر این خط مشی راهبردی به اصل حیاتی دیگری در فرایند پیش روی جنبش معلمان بپردازد وآن اصل بقای جنبش است.
تحولات دوسال اخیر به خصوص در سال جاری ،جنبش معلمان را به پویاترین جنبش مدنی جامعه ایرانی تبدیل کرده است.این پویایی نه صرفا براساس نمود بیرونی آن که تجمعات اعتراضی مهمترین مشخصه ان است، که بیش از ان –به رغم نگارنده – در گسترش اقبال بدنه معلمان به شرکت در فعالیت های صنفی و تشکل پذیری قابل درک و توجیه است.
در این شرایط و باوجود خطرات وهزینه هایی که معمولا فعالیت های مدنی واجتماعی در این کشور به همراه دارد ،اقبال روبه رشد جامعه معلمان به برنامه های صنفی و فراخوان های کانونهای صنفی سراسر کشور دستاورد بزرگی است که جنبش نوپای معلمان را درمسیر اعتلا و رشد کیفی چشمگیری قرار خواهد داد. حفظ وتداوم چنین روندی و جذب هر چه بیشتر معلمان منوط به تداوم این جنبش درحال رشد است.وتداوم آن درشرایط کنونی نیازمند اتخاذ روشهایی است که خلاقانه از هرگونه کند روی منفعلانه و تندروی کور پرهیز می کند.
با این وجود مسیر پیشرو می تواند با برخی اقدامات و گفتمانهای غیر صنفی با موانع جدی مواجه شده و حتی جنبش را برای مدتی در محاق فرو ببرد.لذا اتخاذ هرگونه استراتژی و تاکتیک در این شرایط با نگاهی به این اصل اساسی یعنی اصل بقای جنبش باید اتخاذ شود.حتی دفاع از معلمان زندانی نیز باید دراین چارچوب حیاتی تعریف شود.
دراین چارچوب پیگیری دفاع از همکاران در بند دقیقا مطالبه ای صنفی است چراکه هرتشکلی نیازمند فعالانی است که برنامه های اتخاذ شده را اجرایی کنند. وطبیعی است که هرگونه خطر برای این فعالان باید با پشتیبانی تشکل همراه باشد.چرا که فقدان چنین پشتیبانی می تواند فعالان کنونی این عرصه را با خطر محافظه کاری و بی انگیزگی مواجه کند.
با این همه روشهایی که برای پشتیبانی اتخاذ می شود نمی تواند خارج از چارچوبهای صنفی و مدنی بوده و جنبش را با خطر سرکوب جمعی مواجه کند.
حرکت در مسیر رادیکالیسم های هیجانی و تن دادن به گفتمانهای تقابلی از همین زاویه است که باید کنار زده شود.جنبش نه درمسیر تقابل با حاکمیت است ونه بدنبال تغییرات ماهوی در ساخت حکومت.نه چنین پتانسیلی دارد ونه چنین هدفی را تبین می کند.
هدف بیش از هرچیز تاکید بر خواسته های صنفی و بهبود وضعیت معیشتی و کارامدی ساختار آموزشی است. نگاهی به وضعیت جامعه معلمان نیز روشن می سازد که انتظارات آنها نیز صرفا در همین چارچوبها قابل تعریف است. و دستیابی به چنین هدفی بیش از هرچیز نیازمند تداوم جنبش و جذب هرچه بیشتر معلمان و متشکل سازی آنها درچارچوب تشکلهای مستقل کنونی به خصوص کانونهای صنفی است.
همه انهایی که به عنوان فعالان اصلی گام در مسیر فعالیت های اجتماعی ،مدنی و صنفی در این کشور می گذارند ومسئولیت پیشبرد برنامه های اجرایی را در این چارچوب برعهده می گیرند ،به خوبی می دانند که پرداخت هزینه در بالاترین سطح آن یعنی بازداشت وزندان جزیی ذاتی از این فعالیت هاست .چراکه ساخت پیش روی به صورت ریشه ای نافی هرفعالیت مدنی بلند مدتی است .حتی فعالیت هایی که با احترام به چارچوبهای رسمی وقانونی انجام می شود. با این همه اصل بقای جنبش درشرایط کنونی مستلزم توجه به این نکته اساسی است که در درجه اول پرداخت هزینه ها باید محدود به فعالان باشد و به هیچ وجه بدنه همراه، درگیر چنین هزینه هایی نشود و دوم اینکه خود فعالان متوجه این امر باشند که اصل بر پرداخت هزینه وزندان نیست.اتخاذ تصمیمات مهم در شرایط حساس و برعهده گرفتن بارمسئولیت جنبش در شرایط پرخطر چه بسا سخت تر از پرداخت هزینه هایی در حد بازداشت ودستگیری باشد.سخن اخر اینکه حفظ جنبش و دستاوردهای ان درگرو اتخاذ روشهایی معقول و ماندن درمسیر فعالیت های صنفی وپرهیز از اقداماتی است که جنبش را درمسیر برخورد قرار می دهد.

یک نظر

  1. خوش به حال معلمان سوریه که به زودی یک میلیارد دلار برای زندگی شان از جیب ملت ایران هزینه می شود – انرژی هسته ای حق مسلم ماست – شعار هر معلم –