سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / اعتراض اتحادیه های کارگری اندونزی به تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط دولت
اعتراض اتحادیه های کارگری اندونزی به تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط دولت

اعتراض اتحادیه های کارگری اندونزی به تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط دولت

دولت اندونزی پانزدهم اکتبر، حداقل دستمزد جدید کارگران را اعلام کرده است. در روند تعیین  حداقل دستمزد جدید، اتحادیه ها و تشکل های کارگری هیچ نقشی نداشته اند و دولت بدون انجام مذاکرات لازم با نمایندگان کارگران، یک طرفه، دستمزد جدید را تعیین کرده است.

اتحادیه های کارگری اندونزی علیه این اصلاحات یک طرفه دولت، کمپین اعتراضی تشکیل داده اند.

اندونزی یکی از بدترین کشورهای جهان از لحاظ نابرابری اقتصادی و  تضاد طبقاتی است. در دهه گذشته، سود سرشار حاصل از رشد اقتصادی این کشور، نصیب گروه اندکی از سرمایه داران متعلق به طبقات بالای جامعه شده و همین امر، نابرابری را در بطن جامعه، نهادینه کرده. همین گروه کوچک متمول، روابط سیاسی قوی دارند و در تصمیمات دولت تاثیرگذار هستند. اصلاحاتی نیز که دولت در حداقل دستمزد بدون مذاکره و رایزنی با تشکل های کارگری انجام داده، شکاف طبقاتی را عمیقتر خواهد کرد.

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITUC) در اعتراض به دولت اندونزی، اعلام کرده است این اقدام دولت اندونزی، نقض آشکار مقاوله نامه 131 سازمان جهانی کار (ILO) است. در مقاوله نامه 131 که مربوط به سه جانبه گرایی است، بر لزوم مذاکره دولت با کارگران و کارفرمایان در روند تعیین حداقل دستمزد کارگران تاکید شده است.ITUC معتقد است   که دولت اندونزی باید  این اصلاحات یک طرفه را ملغی و به سر میز مذاکره با کارگران بازگردد.

ترجمه: نسرین هزاره مقدم