سرخط خبرها
خانه / کارگران / اعتصاب چند روزه کارگران فولاد و چدن درود به کجا انجامید؟
اعتصاب  چند روزه کارگران فولاد و چدن درود به کجا انجامید؟

اعتصاب چند روزه کارگران فولاد و چدن درود به کجا انجامید؟

حقوق معلم و کارگر:

کارگران فولاد و چدن درود که چهارشنبه ۲۲ مهرماه، پس از روزها اعتصاب به سر کار خود برگشتند، یک شنبه بیست و ششم مهرماه پس از عملی نشدن وعده های مسئولین، دوباره اعتصاب کردند.

کارگران این واحد صنعتی از روز ۲۸شهریور تا ۲۲مهرماه برای دریافت روشن شدن دستمزد پرداخت نشده ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور دست به اعتصاب زده بودند. بر اساس گزارشات ایلنا، روز ۲۲ مهرماه فرماندار، دادستان، رئیس صنعت و معدن و رئیس نیروی انتظامی شهرستان درود در جمع کارگران معترض حضور یافتند و خطاب به کارگران این واحد صنعتی گفتند به سرکارخودبرگردید و برای روز شنبه معوقات به حساب شما واریز خواهد شد. این توافق، در بیست و پنجمین روز اعتصاب این کارگران انجام شد.

اما پس از این توافق و بازگشت مجدد کارگران به سر کار، کارفرما تنها بخش کوچکی از مطالبات آنها را پرداخت کرد. بر طبق اخبار منتشره، هر یک از این کارگران حدود پنج میلیون تومان مطالبات معوقه دارند اما در نهایت کارفرما تنها ۸۵۰ هزار تومان به حساب هر کارگر پرداخت کرده است.

این در حالیست که روز ۲۲ مهرماه مقامات شهرستان درود در جمع کارگران اعتصابی حضور یافتند و خطاب به کارگران این واحد صنعتی گفتند به سرکارخودبرگردید و برای روز شنبه معوقات به حساب شما واریز خواهد شد.

کارگران درود با اعتصاب چند روزه و اعتراض دنباله دار،  نتوانستند به مطالبات خود دست پیدا کنند و این اعتصاب   مجدد، اعتراضی است به وعده های عملی نشده مسئولین شهر، وعده هایی تکراری که همواره به کارگران معترض داده می شود، اما پس از خاتمه اعتراضات، محقق نمی شوند.