سرخط خبرها
خانه / معلمان / اهمیت و الزامات فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش نوین 
اهمیت و الزامات فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش نوین 

اهمیت و الزامات فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش نوین 

شهرام جمالی ، آموزگار-کارشناس نرم افزار و ICT

در دنیای امروز که همه چیز به سرعت در حال تغییر است فرزندان ما به کسب مهارت های جدیدی نیاز دارند تا خود را با تغییرات دنیای امروز هماهنگ کنند. اگر در همین دوران مهارت های لازم برای مدیریت و کارآفرینی خلاق را به فرزندان آموزش دهیم در آینده مسیر موفقیت را برایشان هموارتر خواهیم کرد.
البته فناوری ارتباطات نیز مانند سایر فناوری ها وعده هایی را به همراه دارد که بیشتر کشورهای در حال توسعه را هدف قرار داده است و یک امکان بالقوه برای افزایش دسترسی به پیشرفت ارتباطات و کیفیت آموزش می باشد که می خواهد شکاف بین آنهایی که به کنترل فناوری دسترسی داشته و کسانی که دسترسی ندارند را کمتر کند. یکی از شایع ترین دلایل ذکر شده برای به کارگیری ICT در کلاس های درس، بهتر آماده کردن نسل فعلی دانش آموزان برای ورود به محیط های کاری است. لذا سواد تکنولوژیک یا توان به کارگیری مؤثر و بهینه ICT، به عنوان یک نکته رقابتی در یک بازار کار در حال جهانی شدن، به نظر می آید.
برای رسيدن به ارتقا و اصلاح آموزش از طريق ICT، می بایست اهداف صريح و روشن، خطوط راهنما، بسيج منابع مورد نياز و الزامات سياسی درهمه سطوح برای فهم هدف اوليه، مد نظر قرار گيرد.
پژوهش درباره كاربرد ICT در زمينه های مختلف آموزشی در طی سالها و بصورت يكنواخت، ناتوانی معلمان را بعنوان يك مانع موفقيت طرح، در درک اينكه چرا آنها بايد از ICT استفاده كنند و چگونه به درستی از آن كمک بگيرند تا بهتر تدريس كنند، نشان می دهد. متاسفانه، بيشتر پيشرفت تخصصی معلمان در ICT، در زمينه آموزش ابزارها و تاكيد بر كاربرد آنها درآموزش بوده است. با دانش آموز محور شدن فرآيند يادگيری، اضطراب معلمان از كنار زده شدن توسط فناوری با از دست دادن اقتدارشان دركلاس، می تواند بعنوان يک مانع در صورتيكه معلمان يک فهم عميق و احساس شديد نسبت به تغيير نقش خود نداشته باشند، مطرح شود.
پرسشی که برای چنین معلمانی و برخی فعالان حوزه آموزش مطرح است این است که آیا با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ICT جایگزین معلمان خواهد شد؟
پاسخ البته یک “نه” قاطع است.در حقیقت با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات دركلاس نقش معلم در فرآيند يادگيری حتا مهمتر می شود. آنچه می تواند و بايد تغيير يابد، نوع نقشی است كه معلم ايفا می كند. نقش دانش آموزان نيز متقابلا توسعه می يابد و از آنجا كه ICT می تواند درهای كلاس را به جهان خارج باز كند، جامعه هم می تواند يك نقش جديد دركلاس داشته باشد.از آنجا كه آموزش از مدل معلم محور به مدل دانش آموز محور انتقال می يابد، معلمان اقتدار منحصر به فردشان كمتر شده و بيشتر بعنوان تسهيل كننده، ناظر و مربی ( از فرمانروای مطلق به راهنمای راه) شناخته می شوند. وظيفه ابتدايی معلم آموختن به دانش آموز است كه چگونه سوال بپرسد و مسئله مطرح كند، فرضيه بسازد، اطلاعات برساند و سپس درصورت ضرورت اطلاعات يافته در رابطه با مسايل مطرح شده را ارزيابی كند و از آنجا كه آموزش ارتقا يافتهICT يك تجربه جديد، حتا برای معلمان است، معلمان هم از فرآيند آموزش ياد می گيرند و چيزهای تازه ای درميان دانش آموزان كشف می كنند.
بعلاوه اين غير عادی نيست كه ببينيم دانش آموزان در يك كلاس مبتنی بر ICT نقش رسمی و غيررسمی معلم را برای دوستان خود و دانش آموزان كوچكتر و گاهی حتا برای معلمانشان، بعهده بگيرند.معلمان و دانش آموزان از مدارس مختلف، كارشناسان، والدين، رهبران جامعه و مشاغل، سياستمداران و ديگر قسمتهای ذينفع هم درفرآيند آموزش به عنوان افراد منبع، منتقد، ناظر و تشويق كننده، دخيل هستند. آنها همچنين مشتريان عمومی و ضروری برای كار منتشر شده دانش آموزان برروی وب يا ديگر رسانه ها هستند.
هنوز خيلی از معلمان نسبت به كاربرد ICT بی ميل هستند، خصوصا كاربرد كامپيوتر و اينترنت. صاحبنظران چندین دليل برای اين بی ميلی پيدا كردند : طرح ضعيف نرم افزار، بدبينی نسبت به تاثير كامپيوتر در ازدياد بازده آموزشی، عدم حمايت مديريتی ,‌زمان و اقدامات افزايش يافته برای ياد دادن فناوری و چگونگی استفاده از آن برای آموزش و ترس، از دست دادن اقتدارشان در كلاس همانطور كه كلاسها دانش آموز محورتر مي شوند.
اينها البته نكاتی هستند كه بايد توسط آموزش قبل از خدمت و برنامه های توسعه حرفه ای ضمن خدمت معلمان مطرح شوند.در سطح ضمن خدمت، توسعه حرفه ای معلمان ICT ,‌ بايد در دراز مدت، با هدايت معلم و تا حد امكان انعطاف پذير باشد.برای خيلی از معلمان فاقد شرايط لازم، و با حقوق كم در كشورهای در حال توسعه ، اقتباس موثر ICT منوط به اعطای فرصتهای لازم برای يادگيری چيزهايی است كه آنها طبق تجربيات خاص خود لازم است كه ياد بگيرند.انگيزه و حمايت معلمان برای پيگيری طرح توسعه تخصصی معلمان نيز ضرورت دارد كه می تواند بصورت ترفيعات برای معلمانی كه ابتكاراتی با ICT دركلاس دارند يا اطمينان از دسترسی كافی معلمان به فناوری بعد از آموزش باشد.برای نمونه یک کاربرد فوق العاده مهم و تاثیرگذار فناوری اطلاعات می تواند ایجاد پایگاهی برای به اشتراک گذاری چنین تجربیاتی باشد. سایر معلمان ،خلاقیتهای اینچنینی را می بینند و هم خودشان در کلاس های درس از آن استفاده می کنند و هم اینکه این ایده ها رو تکمیل می کنند و بر اساس بازدید ها و نظرات و بازخوردهایی که نسبت به چنین طرح هایی در این پایگاه فرضی داده میشود، فردی که چنین ایده ای را مطرح کرده امتیاز می گیرد. این امتیازها هم می تواند باعث بیشتر دیده شدن ایده مورد نظر و فرد طراح ایده شود و هم اینکه به نحوی می توان، از افرادی که مشارکت و خلاقیت بیشتری از خود نشان می دهند تقدیر شود. این خود باعث انگیزش و تقویت چنین سیستمی خواهد شد.