سرخط خبرها
خانه / معلمان / این تابستان منتظر آزادی رسول هستیم
این تابستان منتظر آزادی رسول هستیم

این تابستان منتظر آزادی رسول هستیم

اسماعیل عبدی

پیمان حاج محمود عطار وکیل کانون صنفی معلمان:طبق قانون در تابستان ۹۳ رسول بداقی باید آزاد شود…
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 
رسول بداقی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان که با حکم قاضی صلواتی به شش سال حبس محکوم شده است تاکنون مدت چهار سال و نه ماه را بدون حتی یک روزمرخصی در زندان گذرانده است. در دیداری که با پیمان عطار داشتم موضوع آزادی رسول بداقی را مطرح کردم که ایشان پاسخ دادند :
“در پرونده رسول بداقی دو اتهام وجود دارد که یکی؛پنجسال و دیگری یک سال حبس در پی داشته است. طبق قانون او باید حبس مربوط یکی از این دو اتهام را بگذراند، البته آن حکمی که زمانش بیشتر است. بنابراین با محاسبات پیمان عطار در تابستان امسال باید شاهد آزادی رسول بداقی باشیم.

این چیزی است که قانون می گوید.