سرخط خبرها
خانه / معلمان / بازداشت بهلولی و نیک نژاد، دو فعال صنفی راستین
بازداشت بهلولی و نیک نژاد، دو فعال صنفی راستین

بازداشت بهلولی و نیک نژاد، دو فعال صنفی راستین

مرتضی قره باغی، معلم

در تاریخ نهم شهریورماه 94 دو نفر از معلمان به نام های محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند . این دو همکار، عضو کانون صنفی معلمان ایران هستند ودرعرصه ی مطبوعات و اطلاع رسانی حضور فعالی دارند .برخی از مقالات وزین این همکاران را خوانده ام و از ایشان بسیار آموخته ام . خواسته  روشن این دو بزرگوار این است که می توان با نظام آموزشی با کیفیت ، دنیای بهتری برای کودکان ساخت . آنها عمیقا اعتقاد دارند که تحصیل رایگان و بدون تبعیض حق بنیادین کودکان است . در تمام کلمات و جملات نوشته های آقایان بهلولی و نیک نژاد ، وجدان کاری و احساس مسوولیت موج می زند .معلمی که با تمام تنگناهای معیشتی و شغلی ، داوطلبانه وقت خود را به نقد و بررسی نظام آموزشی اختصاص می دهد و از روی تعهد شغلی وعدالت خواهی ، تبعات منفی خصوصی سازی مدارس ، کودکان محروم از تحصیل ، مدارس غیر استاندارد و غیره را بر می شمارد و برای آن راهکارهای علمی ارائه می دهد مستحق پاداش است نه مجازات .

از منظر حقوقی فعالیت صنفی در اصل بیست و ششم قانون اساسی کشورمان به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است. علی رغم این رویکرد قانون اساسی، در قوانین عادی ما ساماندهی امور صنفی معلمان مورد توجه قرار نگرفته است .
قوه  مقننه در قانون نظام صنفی عام مصوب 24/12/1382 و قوانین خاص ، معلمان را مشمول هیچ نظام صنفی به شمار نیاورده است و این صنف با جمعیت بیش از یک میلیون نفری از نظر ساماندهی صنفی بلاتکلیف رها شده است. این بلاتکلیفی و عدم انسجام باعث شده است فعالیت صنفی معلمان به ناگزیر به شکل های متفاوتی صورت گیرد.  این وضعیت بلاتکلیف نیازمند قانونگذاری است تا خلا قانونی پر شود و بدون تردید، با رویکرد امنیتی نمی توان این خلا قانونی را به شکل اساسی حل کرد . در حال حاضر در نبود یک تشکل صنفی فراگیر، معلمان در شهرها و حتی روستاها به شکل های مختلفی پیگیر مطالبات صنفی خود هستند. شایسته است مقامات  ذی صلاح قضایی یا امنیتی، با درک عمیق این شرایط،  از فعالیت صنفی معلمان  ارزیابی منصفانه تری داشته باشند.