سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / بحران اقتصادی اسپانیا و فشار مضاعف بر کارگران
بحران اقتصادی اسپانیا و فشار مضاعف بر کارگران

بحران اقتصادی اسپانیا و فشار مضاعف بر کارگران

نسرین هزاره مقدم

 

یکی از عوارض جانبی بحران اقتصادی در اروپا، فشار مضاعفی است که در سالهای اخیر به کارگران تحمیل شده است. بخش عظیمی از سنگینی بار این اوضاع کاملا بر دوش این قشر وانهاده شده.

یک نمونه بارز از این مساله، اسپانیاست. دولت اسپانیا در معاهدات و مقاوله نامه هایی که اخیرا با کارفرمایان و صاحبان صنایع امضا کرده، پرداخت هزینه بحران اقتصادی را تلویحا بر عهده کارگران گذاشته است. در واقع اوضاع به گونه ای پیش رفته که رعایت حقوق و آزادی های مدنی نیروی کار در این کشور، به پایین ترین سطح در چند دهه گذشته رسیده است.

در آخرین اقدام، چند دادستان در اسپانیا علیه 260 فعال کارگری که در اعتصاب های اخیر علیه سیاست های ریاضتی دولت شرکت داشته اند، اقامه دعوا کرده است. این فعالان در حال حاضر رویهم رفته در معرض تهدید 120 سال زندان قرار دارند.

روز چهارم جولای، هزاران کارگر اسپانیایی در اعتراض به دستگیری و زندانی شدن احتمالی این چند صد کارگر اعتصابی، در خیابان های مادرید راهپیمایی کردند.

شعار اصلی راهپیمایی این بود: “اعتصاب جرم نیست، ما هرگز ساکت نخواهیم نشست”. همراهی و حمایت همه جانبه همه کارگران و تشکل های صنفی که از سراسر کشور برای راهپیمایی اعتراض به پایتخت آمده بودند، به خوبی توانست پشتیبانی نهادهای کارگری و صنفی جهانی را با خود همراه کند.

تحلیلگران معتقدند که اقدامات اخیر دولت اسپانیا و زد وبندهای گسترده که همه ناشی از ترس شدیدی از بدتر شدن اوضاع اقتصادی است، شکستی است پس از دهه ها احترام به حق اعتصاب و اعتراض در این کشور. برای این سوء رفتار دولتی در قبال فعالان مدنی در اسپانیا، پس از سقوط دیکتاتوری فرانکو نمی توان نظیری پیدا کرد. و این نشان می دهد که میان پایین بودن رشد اقتصادی یک کشور و سرکوب و فشار بر کارگران رابطه مستقیمی وجود دارد. در بحران اقتصادی، ارکان دموکراسی در معرض خطر قرار می گیرند. وقتی امنیت و امکان رشد سرمایه ها به خطر بیافتد، دستبرد به حقوق آسیب پذیرترین قشر جامعه یعنی کارگران، آغاز می شود.

 منابع:

وبسایت  کنفدراسیون اتحادیه های صنفی اروپا (ETUC) 

و

وبسایت  کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی (ITUC)