سرخط خبرها
خانه / معلمان / بدنه جنبش نوپای معلمان
بدنه جنبش نوپای معلمان

بدنه جنبش نوپای معلمان

رضا شیرازی

حرکت سراسری معلمان در اردیبهشت ماه با نام سومین تجمع سکوت گامی دیگر در اعتلای جنبش نوپای معلمان ایران به شمار می آید. شاید بتوان در پرتو تبیین این حرکت سراسری دورنما و چشم اندازی از آن ترسیم کرد.

این بار گستردگی و هماهنگی حرکت معلمان نشان داد که بسترهای عینی و ذهنی جنبش نوپای معلمان بعلاوه سازماندهی از پایین و شیوه حرکت مدنی امکان فراگیرترشدن را دارد.

در انعکاس خبری این حرکت سراسری از یکسو برخی از خبرگزاری های رسمی و نیمه رسمی همچون ایلنا مجبور شدند تا حدی بدان پوشش دهند اما رسانه های تصویری و شنیداری همچنان بایکوت خبری حرکت سراسری معلمان را در دستور کار خود دارند.

خوشبختانه در دنیای مجازی و تارنمای های مستقل بویژه در سایت حقوق معلم و کارگر گزارشات مفصلی از این حرکت سراسری منعکس شد.

گستردگی حرکت و دامنه آن و واکنشی که حتی سه حرکت سراسری معلمان – در دهم اسفند ماه سال قبل و اواخر فروردین بعلاوه حرکت بی نظیر هفده اردیبهشت –  بوجود آورده ، نشان می دهد که این جنبش نوپا می تواند روند مبارزات مدنی و صنفی در ایران را وارد فاز و مرحله ای جدیدی کند. به همین علت لازم است از دست آوردهای آن سخن گفت.

فعالین نیروی کار در بخش  آموزشی در ایران یعنی معلمان فعال و رهبران میدانی و عملی این سه حرکت بزرگ و سراسری و سازماندهنده گان اصلی این حرکت ها، شاید به دلیل فشارهای امنیتی نتوانند بطور علنی از زیرساخت های اصلی و عمده این سه حرکت و بافت متنوع بدنه اجتماعی این جنبش به لحاظ فرهنگی و وضعیت طبقاتی قشر معلم و مهمتر از همه گفتمان غالب در بین فعالان معلمان سخن گویند.

وجود رسانه ای مستقل در دنیای مجازی همچون تارنمای حقوق معلم و کارگر که با انعکاس گزارشات و افکار طیف های گوناگون بدنه اجتماعی جنبش نوپای معلمان توانسته است بعنوان یکی از راههای اطلاع رسانی آزاد، فضای تعامل و بحث و گفتگو را ایجاد کند. تا افق و چشم انداز جنبش معلمان روشن تر، همبستگی و اتحاد ریشه دارتر و مطالبات و خواسته های اصلی آشکارتر شود.

این رسانه مستقل هم دستاورد جنبش معلمان است و هم در روند این جنبش موثراست و مهمتر اینکه با ترویج اتحاد و همبستگی مزدبگیران در بوجود آمدن حرکتهای متحدانه کارگران و معلمان می تواند نقشی حیات بخش ایفا کند.

به فرض آنکه بتوانند همین مجرای مستقل را هم از میان بردارند. به فرض آنکه بتوانند تمامی رهبران عملی جنبش نوپای معلمان را دستگیر کنند. به فرض انکه بتوانند تمامی کانون های صنفی معلمان را در اقصی نقاط ایران غیرقانونی اعلام کنند. به فرض آنکه حتی بتوانند تشکل موازی برای مخدوش کردن حرکتهای معلمان ایجاد کنند. به فرض آنکه با وعده و وعید بخواهند از ادامه حرکتهای سراسری معلمان جلوگیری کنند. ..

با بدنه اجتماعی این جنبش نوپا که به حقوق خویش آگاه است چه خواهند کرد؟ با بدنه اجتماعی این جنبش که با فقر و تبیعض روبروست و دلائل آنرا به خوبی می داند،چه خواهند کرد؟ با بدنه اجتماعی این جنبش که به بهترین شکل ممکن از شبکه های اجتماعی برای حرکت های سراسری استفاده می کند، چه خواهند کرد؟ با بیش از یک میلیون معلم ایرانی که از سیاست های نادرست آموزشی و کالائی شدن آموزش و ازخصوصی سازی مدارس رنج می برنند و از آن بیزارند و خواهان آموزش رایگان هستند چه خواهند کرد؟

شاید حافظان وضع موجود نمی دانند که نیروی کار بخش آموزش ایران را نمی توان همانند نیروی کار بخش تولید به راحتی سرکوب کرد. آنان نمی دانند که نمی توان بدین بخش از نیروی کار ایران حرکتهای پراکنده و بی ثمر را تحمیل کرد. شاید بتوانند تشکل رسمی ایجاد کنند تا اعتراضات صنفی و  مستقل معلمان را تحت شعاع قرار دهد و به شیوه های گوناگون از اعتراضات مستقل معلمان جلوگیری کند. اما این رویکرد حاکمیت نتیجه بخش نخواهد بود. سیاستی عبث و بیهوده است. زیرا در جنبش نوپای معلمان حرکت از پائین شکل گرفته و حتی کانون های صنفی معلمان بخشا و بعضا خود را با حرکت های اعتراضی هماهنگ می کنند. شعارها و خواسته های همگانی معلمان نه مسائلی است که از بالا و توسط کانون های صنفی تعیین شده و نه حتی فرایند حرکتها از ساختار عمودی به لحاظ سازمانی تابعیت می کنند. حرکتها از پایین شکل می گیرد و به تعبیری دیگر خواسته ها و مطالبات جنبش در یک پروسه شکل گرفته است. با توجه به شعارهای سه حرکت سراسری نیروی کار بخش آموزش مشخص می شود که مطالبه آزادی زندانیان معلم، مخالفت به امر خصوصی سازی مدارس و مشکلات معیشتی معلمان و … از طرف بدنه اجتماعی جنبش مطرح شده است و کانون های صنفی معلمان در اصل منعکس کننده مطالبات بدنه هستند.

در اصل تاثیر کانون های صنفی معلمان در حرکتهای سراسری را نمی توان نادیده گرفت اما بدنه اجتماعی جنبش معلمان به علت سطح بالای آگاهی هم توان رهبری حرکت را داراست و هم توان ایجاد هماهنگی حرکت سراسری را.

حال با اشراف بدین مسئله که حرکت معلمان دارای ساختاری پویا و دینامیک و به روز است. شیوه و روش اعتراض سراسری همچون ساختار حرکت که از پائین و از بدنه اجتماعی شکل گرفته است دارای مضمونی مدنی و عقلانی و منطقی ست و به شدت از ایجاد التهاب و هیجان و برخوردهای احساسی و شوری پرهیز میکند.

تجربه اجتماعی خرده جنبش ها بویژه جنبش دانشجوئی در ایران نشان داده است که حرکتهای احساسی و شوری می تواند به لحاظ تبلیغی برد بیشتری داشته باشد اما هم از نظر ملتهب کردن فضای اجتماعی و بخشا سیاسی و هم ازنقطه نظر بالابردن هزینه به خاطر دادن شعارهای تند و طرح خواسته های حداکثری امکان ادامه حرکت را در مراحل بعدی با مشکل و گاها با بن بست روبرو کرده است.

اما خوشبختانه جنبش نوپای معلمان ایران با دوراندیشی و با تکیه به آگاهی بالا و خردمندانه قشر معلم با تکیه به تجمع سکوت در اکثر شهرهای ایران نشان داد که پیشاپیش از هرگونه تعرض نیروهای امنیتی جلوگیری کرده است. همین شیوه موفق باعث شد که در تجمع سراسری معلمان شرکت زنان معلم روبه افزایش باشد.

برای اثبات این مدعا به گزارشات حرکت سراسری اخیر بویژه به مورد زیر لطفا توجه کنید؛

« معلمان مشهد با حضور چندهزار نفری خود ، با شعار« وزیر بی لیاقت استعفا استعفا » ، « معلم زندانی آزاد باید گردد»و « اتحاد اتحاد » سکوت خود را شکستند و با ذکر جمیل از یاد و خاطره همکاران دربند خویش خواهان آزادی و لغو احکام قضائی صادر شده بر علیه فعالان صنفی توسط قوه قضائیه گردیده و با زدن کف و دست بمدت 10 دقیقه که از بین بانوان شروع شد ه بود بر خواسته های خود تأکید کردند

 

آقای خواستار که مورد تشویق شدید تجمع کنندگان قرار گرفته بود گفت « من در سالهای گذشته در طبقه دوم همین اداره محاکمه شدم و آقایان در هم دستی با دستگاه قضا آن چه را که به نا حق بود در حق بنده و همکارانم صورت دادند . وی همچنین گفت : رسول بداقی بالغ بر 6 سال از عمر خود را در زندان گذرانده و اکنون که نوبت به آزادی ایشان رسیده است پرونده سازی مجدد برای ایشان و دیگر همکارانی که دارای حکم تعلیقی هستند آغاز گردیده است .به دنبال این سخنان معلمان با شعار « زندانی سیاسی آزاد باید گرددد و معلم زندانی آزاد باید گردد» و همچنین «اتحاد، اتحاد» و « وزیر بی لیاقت استعفا ، استعفا» خواهان رسیدگی دولت به وضعیت معلمان زندانی ، تحول آموزش و پرورش و رفع تبعیض بین این وزارتخانه با دیگر وزارتخانه ها شده و بانوان حاضر در تجمع با شروع کف و دست که همه گیر شد تا 10 دقیقه بر خواسته های خود تآ کید کردند .

آن چه در این میان حائز  اهمیت است حضور بی نظیر فرهنگیان ، تعدادی از دانش آموزان دبیرستان ها و خانواده های معلمین  در بین تجمع کنندگان است.

 

وقتی که ساختار یک حرکت اعتراضی پویاست وقتی که شیوه مبارزه مدنی مورد قبول همگان است وقتی که شعارهای عمده و اصلی و مطالبات مشخص است وقتی که حرکت رو به رشد است وقتی که حامیان وضع موجود با  حرکت های اعتراضی برخور می کنند تنها و تنها یک راه در پیش روست و آن تقویت ریشه های حرکت از یکسو و بسیج اجتماعی بیشتر. یعنی درگیرکردن بدنه اجتماعی با مطالبات و حتی دخالت ورزی دانش آموزان در حرکت است. شاید در گام های بعدی لازم باشد که در حرکت سراسری معلمان نه تنها معلمان بازنشسته و اخراجی بلکه خانواده های آنان بعلاوه دانش آموزان بیشتری در حرکت شرکت کنند تا بدین وسیله معلوم گردد که مطالبات جنبش نوپای معلمان قشرعظیمی  را در ایران دربردارد و امر  سیاست آموزشی، بودجه آموزش و پرورش مسئله بیمه های اجتماعی و درمانی نیروی کار بخش آموزش، مسئله کرامت معلم و صدالبته حقوق پایین و عدم دستمزد شایسته وضعیت معلمان پیمانی و قراردادی، وضعت دردناک معلمان بازنشسته و موقعیت اسفناک معلمان اخراجی  … برخی از مسائل عمده است که  نیازمند پاسخ گوی ست.

دریک کلام جنبش نوپای معلمان بطور شفاف عمده ترین مسائل زیر را در حرکت سراسری هفدهم اردیبهشت اعلام کرد؛

ماخواستار آزادی فعالان صنفی  معلم دربند(بداقی,باقری,هاشمی) هستیم

معلم بیدار است, از تبعیض بیزار است

تجمع ما کاملا صنفی و غیر سیاسی است

معلم فریاد میزند رسانه ها سانسور میکنند

حقوق بازنشستگان باید مطابق با نظام پرداخت هماهنگ کشوری باشد.

حق جامعه است که معلمان با انگیزه و بدون دغدغه معیشتی داشته باشد

بی توجهی به حق معلم= بی توجهی به آینده کشور

به رسمیت شناختن اعتراضات صنفی فرهنگیان توسط رئیس جمهور ، قدم مثبتی در راه احقاق حقوق اصناف است.

برگزاری مجمع عمومی حق قانونی کانونهای صنفی معلمان است.

خصوصی سازی مدارس و کالايي شدن آموزش را متوقف کنید.

ما خواهان تبدیل وضعیت مربیان ، معلمان آزاد ،پیمانی وحق التدریسی

بیمه کارآمد حق معلمان است

به فرسودگی 65 درصد از مدارس پایان دهید

آموزش و پرورش نباید صحنه مانور گروه های مختلف سیاسی بشود

ما خواهان حقوق پایه بالای خط فقر هستیم

کنوانسیون جهانی کار تجمعات را حق اصناف می داند

کلاس های پر جمعیت یعنی فشار بر معلم و نا کارآمدی اموزشي

خط فقر 3 میلیون،حقوق ما یک میلیون

معلمان حق دارند در ساختار آموزشی مشارکت داشته باشند

ما خواهان مدارسی با کیفیت در سطح استاندارد های جهانی هستيم

هم از فرق می نالیم، هم از فرق بیزاریم

دانش آموزان مناطق محروم هم از درآمدهای نفتی سهم دارند آنها را هم دریابید.

شاید اکنون بعد از سه حرکت سراسری معلمان در چندماه گذشته بتوان گفت که اگر مطالبات جنبش معلمان ایران پاسخ داده نشود حرکت آنان وارد مرحله جدی تری خواهد شد.