سرخط خبرها
خانه / کارگران / برای کارگران زحمتکش
برای کارگران زحمتکش

برای کارگران زحمتکش

بیمه ی عمرش تا لحظه های آخر
بیل و کلنگ است
آجر و سیمان
بالای داربست
بالای آبروی تهران مدرن است
آبروی بشریت
می ریزد از سر و صورتش چکه چکه
توی مغزش جیغ می کشد
و دنیا دور سرش می چرخد
از بالای داربست
بیل و کلنگ غیرقانونی
و مجوز کفن و دفن
مزاری برایش پیدا کنید
این جا تهران مدرن است!
***
کریم مبشری عضو انجمن بامداد تهران