سرخط خبرها
خانه / کارگران / به مناسبت آزادی جعفر عظیم زاده/ تبریک به جعفر دردمند و آزاده
به مناسبت آزادی جعفر عظیم زاده/ تبریک به جعفر دردمند و آزاده

به مناسبت آزادی جعفر عظیم زاده/ تبریک به جعفر دردمند و آزاده

رسول بداقی

………………….
به نام شرف وانسانیت
به نام پایداری و مبارزه
تبریک به معلمان
تبریک به کارگران
تبریک به جعفردردمند و رنج کشیده وخانواده ی آررومند او
تبریک به ستمدیدگان این مرزوبوم
که تازیانه های بی عدالتی خودکامگان تکراری تاریخ بر زندگی ومرگ آنان نقش شرف وبزرگی زده است.
مردمانی که تازیانه های ستم نام نیک آنان را برسینه تاریخ حک کرده است.
سلام برزنان ومردان آگاه و شجاعی که میروند تا جامعه ی انسانی-ایرانی را برپایه ارزش های واقعی بنا بگذارند،وسروری ای را که گروهی با گداصفتی و دریوزگی وفریب و نیرنگ وریا ودزدی ودروغ ازچنگ صاحبان واقعی آن ربوده اند ،بازپس گرفته و به ملت شریف وآبرومند،متفکرومداراگر و زحمتکش تحویل نمایند.
دیدگانم رانثارگامهای واراده های پولادین مردمانی می کنم،که گمنام ،بانام،باجان،بامال ودسترنج واندیشه ی خویش تلاش می کنند،تا اخلاق،انسانیت،اعتماد،آرامش وآسایش به تاراج رفته ی این ملت را به آنان باز گردانند.
به امید تلاش بیشتری برای آزادی سایرزندانیان بی گناه وارجمندی که درآنسوی دیوارهای مخوف زندان های ستمگران، چشم امیدشان وگوش آرزویشان به فریادهایی است که از حلقوم ملتی ستمدیده بیرون آید.
به امیدروزی که بنیاد فریب وریا  از این کشوربه همت اندیشه و بازوی این مردم برچیده شود.