سرخط خبرها
خانه / کارگران / بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون طرح اشتغال کارگران مشمول بیمه بیکاری در تعاونی ها
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون طرح اشتغال کارگران مشمول بیمه بیکاری در تعاونی ها

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون طرح اشتغال کارگران مشمول بیمه بیکاری در تعاونی ها

در مقابل تحمیل بیگاری و تامین نیروی کار رایگان برای کارفرمایان تولیدی و صنعتی بخش تعاونیها ایستادگی کنیم

بر اساس طرحی که در دستور وزارت کار قرار گرفته است مقرر شده است در قبال اشتغال بکار کارگران بیکار مشمول بیمه بیکاری در مراکز تولیدی و صنعتی تحت پوشش تعاونی ها، بخشی از دستمزد آنان از اعتبارات صندوق بیمه بیکاری پرداخت شود. در این رابطه وزیر کار طی سخنانی در نشست مدیران اتحادیه های کارفرمایی گفته است: معادل ۲ هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق بیمه بیکاری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در بخش تعاونی هزینه خواهد شد تا از این طریق بخشی از حقوق ایندسته از کارگران از محل این اعتبار و بخشی دیگر توسط کارفرمایان پرداخت شود. به عبارتی قرار است مبلغ 2 هزار میلیارد تومان از صندوقی که در سازمان تامین اجتماعی از رنج و زحمت ما کارگران در دوران اشتغال انباشته شده است بخشی از دستمزد آنهایی از ما کارگران که بیکار شده اند و سپس در مراکز تولیدی و صنعتی تحت پوشش تعاونی ها مشغول بکار میشوند پرداخت گردد.

اینبار دولت و تدبیر و امید سرمایه داران قرار است از مزد اندوخته ما در صندوق بیمه بیکاری که مختص دوران بیکاری ماست، بخشی از مزد ما را در قبال کار در مراکز تولیدی و صنعتی که تحت پوشش تعاونی ها است پرداخت کند. آیا عوامفریبانه تر از این برای تامین نیروی کار مفت و رایگان برای ایندسته از کارفرمایان که بطور یقین مختص صاحبان تعاونی های نور چشمی جناح مطلوب شان خواهد بود وجود دارد؟ بر اساس این طرح ما کارگران در قبال اشتغال مجدد احتمالا نصف و یا کمی بیشتر از نصف مزدمان را از کارفرما خواهیم گرفت و باقی مانده مزدمان از جیب خودمان در صندوق بیمه بیکاری تامین خواهد شد. معنای عملی چنین پروژه ای یعنی تحمیل اشتغال با نصف و یا کمی بیشتر از نصف مزد برای کارگران مشمول بیمه بیکاری و تامین سودهای افسانه ای برای کارفرمایان. چنین پروژه ای یعنی تاراج بی سابقه رنج و زحمت ما کارگران توسط کارفرمایان بخش تعاونی و یعنی سیاه کردن روی هر استثمارگری توسط دولت فخیمه تدبیر و امید.

کارگران و همکاران در سراسر کشور

هنوز چند صباحی از افشای غارت و چپاول دسترنج ما کارگران از صندوق سازمان تامین اجتماعی توسط بالاترین مقامات دولتی نگذشته است که اینبار وزیر کار دولت و تدبیر امید در صدد پر کردن جیبهای نورچشمی هایشان در تعاونیها از اندوخته ما کارگران در صندوق بیمه بیکاری است. سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری در این سازمان تماما متعلق به ماست. تامین بخشی از مزد کارگران بیکار شده ای که قرار است در مراکز تولیدی و صنعتی تحت پوشش کارفرمایان بخش تعاونی مشغول بکار شوند یک دزدی عوامفریبانه از اندوخته ما در صندوق بیمه بیکاری و سر ریز کردن آن به جیب کارفرمایان است. چنین پروژه ای یعنی تامین نیروی کار مفت و رایگان برای کارفرمایان از طریق چپاول و غارت اندوخته ما در صندوق بیمه بیکاری. نباید به این غارت گری بی پروا و هزاران میلیاردی از صندوق بیمه بیکاری و سر ریز کردن آن به جیب کارفرمایان نور چشمی در تعاونیها مجال داد. باید در مقابل چنین غارت کم سابقه ای از حاصل سالها دسترنج مان ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم از طریق طرحهای عوامفریبانه این چنینی، بیگاری و بردگی محض ما کارگران را نهادینه کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 5 دی ماه 1393