سرخط خبرها
خانه / کارگران / بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم بازداشت شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم بازداشت شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم بازداشت شاپور احسانی راد و جعفر عظیم زاده

دست از تعقیب قضایی و بازداشت فعالین کارگری ایران بردارید!
” وضعیت فعالین کارگری در ایران برای مدت های زیادی است که بسیار دشوار بوده است و از زمان ریاست جمهوری روحانی این سرکوب ها رو به فزونی گذاشته است.در هفته های اخیر فشار و تعقیب قضایی جدیدی در مورد فعالین کارگری در ایران به اجرا گذاشته شده و تعداد زیادی از فعالین کارگری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.
ما از این دستگیری های سرکوبگرانه بسیار خشمگین هستیم و شیوه ی برخورد دستگاه قضایی ایران نیز ما را بیشتر نگران میکند.
ما تعقیب قضایی و بازداشت فعالین کارگری در ایران را محکوم میکنیم؛ تمامی فعالین کارگری ای که بازداشت شده، زندانی شده ویا به طرق مختلف به دلیل به کار گیری حقوق اولیه کارگری و انسانی مورد تایید جامعه ی جهانی، توسط دولت ایران تنبیه شده اند باید فورا آزاد شده و یا آزار و اذیت قضایی علیه آنان خاتمه یابد.
این جملات ، بخشی از متن نامه ی اعتراضی واحد بی.ال از )سازمان مرکزی کارگران سوئد(SAC است که برای مقامات ایران منجمله، رهبر، رئیس جمهور و رئیس قوه ی قضاییه ارسال شده است ”
وقاحت ماجرای بازداشت وتعقیب قضایی فعالین کارگری (که جز تلاش برای دفاع از سطح معیشت و بهبود زندگی طاقت فرسایشان جرمی مرتکب نشده اند) ، آنچنان شورشده که صدای محافل کارگری جهان را بلند کرده و این تشکلها خشمگینانه خواستار توقف این سرکوب های ضدکارگری درایران شده اند.
از جمله ماجرای کارگران کارخانه لوله و نورد ساوه که در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه حقوق معوقه وعدم واریز کردن 17 ماه حق بیمه خوداز طرف کارفرما 35 روز اعتصاب متحدانه ای را شکل دادند ، از همان نخستین روزهای اعتصاب خود، کارفرما و مسئولین دولتی شهرستان ساوه را دست در دست هم علیه خود مشاهده کردند.
کارفرما و مسئولین دولتی شهرستان ساوه نومید از بی نتیجه ماندن تلاشهایشان برای قانع کردن کارگران، خشمگینانه و با عصبیت ابتدا شاپوراحسانی راد را (عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، مشاور قانونی کارگران اعتصابی لوله و نورد صفا، نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه و نماینده 1000 کارگر در شکایت از غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی است ) در ساعت ده شب 26 اردیبشهت ماه درمنزلش به اتهام تحریک کارگران اعتصابی کارخانه بازداشت کردند
و در ادامه جعفر عظیم زاده (فعال کارگری سرشناس ، رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، و نماینده کارگران فولاد زاگرس و نماینده 1000 نفراز کارگران شاکی و معترض به اختلاس تامین اجتماعی ) نیز روز یکشنبه سوم خرداد در جریان همراهی کردن خانواده شاپور احسانی راد که در بازداشت به سر میبرد ، دستگیرکردند

جعفر عظیم زاده به اتهام تشویش اذهان عمومی ! از طریق انتشار اخبار مربوط به کارگران لوله و نورد صفا که بیش از یک ماه در اعتصاب به سر میبردند مورد محاکمه قرار گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران حمایت و پشتیبانی از اعتراضات حق طلبانه کارگران ایران را بخشی از ماهیت وجودی خود میداند و تداوم محاکمه و بازداشت شاپور احسانی راد به دلیل مشاور و نمایتدگی کردن کارگران لوله و نورد صفا تحت عنوان تحریک کارگران ! و نیز محاکمه و بازداشت جعفر عظیم زاده به دلیل انتشار و درج اخبار اعتصابات و اعتراضات کارگران بخصوص خبر لوله و نورد صفا در سایت اتحاد که با هدف انتقام گیری از اعتصاب متحدانه 35 روزه کارگران لوله و نورد صفا و ارعاب آنان صورت گرفته است، شدیدا” محکوم نموده و مصرانه بر آزادی این دو فعال کارگری که از چهره های خوشنام جنبش کارگری ایرانند پای می فشارد و بدینوسیله اعلام میدارد در صورت تداوم بازداشت آنان ساکت نخواهد نشست و دست به اقدامات اعتراضی گسترده ای خواهد زد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

پنجم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و چهار