سرخط خبرها
خانه / کارگران / بیانیه اعتراض زنان کارگر سنندج علیه بازداشت های اخیر
بیانیه اعتراض زنان کارگر سنندج علیه بازداشت های اخیر

بیانیه اعتراض زنان کارگر سنندج علیه بازداشت های اخیر

جمعی از زنان کارگر سنندج در اعتراض به بازداشت های اخیر کارگران بیانیه ای صادر کرده اند.  متن این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار حقوق معلم و کارگر قرار گرفته است، به شرح زیر است:

کارگران، مردم زحمتکش و آزادی خواه!

بحران کنونی سیستم سرمایه داری در سراسر جهان، کارگران وتوده های تحت ستم ومحروم جامعه را دچار معضل نموده و هر روزنیز دامنه ی این بحران با تشدید فقر، بیکاری، گرانی و … رو به فزونی می رود. دستمزدهای کم و تورم زیاد گلوی کارگران را می فشارد و ما برای دفاع از خود چاره ای جز متشکل شدن و ایجاد تشکل های خود ساخته ی طبقاتی و مستقل نداریم.

همچنانکه مطلع هستید اعضای کمیته ی هماهنگی و فعالین دیگر تشکل های کارگری دراعتراض به وضعیت بحرانی موجود ودفاع از حقوق کارگران بارها و بارها مورد تعقیب ،بازداشت و ضرب وشتم قرار گرفته که آخرین مورد آن فردین میرکی فعال کارگری وعضو کمیته هماهنگی ومنیژه صادقی (که با سپردن 40 میلیون وثیقه از زندان ازاد شده )می باشد فردین میرکی که توسط نیروهای امنیتی دستگیر و تا کنون در بازداشت اداره اطلاعات به سر می بردواز او هیج خبری در دسترس نیست. .

کارگران و نهادهای کارگری در سراسر جهان!

بیایید برای جلوگیری از ادامه بازداشت و زندانی کردن فعالین کارگری خصوصا ادامه بازداشت فردین میرکی به هر طریق ممکن اعتراض نماییم . ما زنان کارگرسنندج ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت فردین میرکی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی و دیگر کارگران و فعالین کارگری در بند می باشیم…….پیش بسوی اتحاد وهمبستگی تشکلهای کارگری

جمعی از زنان کارگر سنندج

دوازدهم آذرماه هزار و سیصد و نود وسه