سرخط خبرها
خانه / معلمان / بیانیه حمايتیِ کانون صنفی معلمان استان البرز از کمپین بودجه عادلانه
بیانیه حمايتیِ کانون صنفی معلمان استان البرز از کمپین بودجه عادلانه

بیانیه حمايتیِ کانون صنفی معلمان استان البرز از کمپین بودجه عادلانه

در این روزهای فشارِ معیشتی، بانیان کمپین بودجه عادلانه، تلاش و پیگیری قانونمندی در سایه اتحاد و همدلی را پی گرفتند و در این روزها یک بار دیگر نشان دادند که عمده ی فرهنگیان کشور اعم از شاغل و بازنشسته و اداری نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقی خود در مقایسه با سایر ارگان های دولتی مورد اجحاف واقع شده اند و معترض چنين اجحاف و ظلمی هستند و خواست بر حق و عینی و مشخص شان اجرای توزیع عادلانه در تقسیم بودجه است.

از دولت محترم و نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که صدای به حق فرهنگیان ، این جمع انسان ساز و فرهنگ ساز جامعه را به نیکی بشنوند و از پی وعده‌های محقق نشده و همچنان پابرجايی که خواست عمومی فرهنگیان کشور در دهه های گذشته و حال بوده و هست بر آیند. وعده هایی که طی این سالها نه تنها محقق نشده بلکه با احکام ناروای تبعید و اخراج و بازداشت همکاران جایگزین شده است.
اگر مسئولین و تصمیم سازان کشور همچنان با اتکاء به چنین روشهايی در پی پاک کردن صورت مسئله هستند، به ایشان گوشزد می کنیم که این بی تدبیری نه تنها چاره کار نیست که متضمن انباشت بحران و در نتیجه فرآیندهای اجتماعی گسترده ای در آتیه خواهد بود که بتواند این بار رساتر صدای حق طلبی و برابرخواهی معلمان را بلندتر فریاد کند.
نباید فراموش کرد که این اجحاف علاوه بر تضعیف جایگاه معلمان و دلسردی ایشان موجب دلسردی دانش آموزان نسبت به ادامه تحصیل و بی انگیزگی های بسياری شده است؛ چرا که وضعیت معلمان، آینه تمام نمای دانش اندوزی و ادامه تحصیل برای ایشان است.

ضمن حمایت از خواسته به حق همکاران عدالت طلب در این کمپين، اذعان می داریم استقبال بی شائبه جامعه فرهنگی گواه صادقی است که مسئولان امور می بایست برای این خواسته های حداقلی معیشتی راه برون رفتی کارساز بیابند و دست از گریز، با افزایش های حداقلی و کاذب، بردارند.

کانون صنفی معلمان البرز
اسفندماه ۱۳۹۵