سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / بیانیه کنفدارسیون جهانی اتحادیه های صنفی به مناسبت اول ماه مه (روز جهانی کارگر)
بیانیه کنفدارسیون جهانی اتحادیه های صنفی به مناسبت اول ماه مه (روز جهانی کارگر)

بیانیه کنفدارسیون جهانی اتحادیه های صنفی به مناسبت اول ماه مه (روز جهانی کارگر)

کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی (ITUC) در آستانه روز جهانی کارگر بیانیه ای صادر کرده است. در متن این بیانیه که در وبسایت این کنفدراسیون چاپ شده است، می خوانیم:

“با وجود این که تولید سرانه ملی اکثر کشورها از دهه 1980 میلادی تا کنون رشد به سزایی داشته است، هنوز با سطح بسیار بالایی از  نابرابری و تبعیض طبقاتی در سراسر جهان مواجهیم، سطحی که تقریبا از نظر تاریخی بی نظیر است. مشاغل کاذب و غیر رسمی، عدم امنیت شغلی، دستمزدهای پایین تر از خط فقر و عدم رعایت اصول ایمنی کار، از مشکلات مشترک کارگران در اکثر کشورهای جهان است.”

 این بیانیه مدل تجارت در جهان امروز را مدلی بر مبنای سوءاستفاده از نیروی کار و زیر پا گذاشتن اصول حقوق بشر تعریف می کند، مدلی که نیازمند تغییر بنیادین است.

در بخشی از این بیانیه آمده است:

“کارگران و خانواده های آنها در سراسر جهان مشکلات بسیاری را تحمل می کنند. ولی اگر در هر کشور قوانین کار عادلانه تصویب و از آن مهمتر اجرایی شود، مدل جهان تغییر خواهد کرد. ما این را از تمام رهبران جهان و دست اندرکاران سیاست می خواهیم.

اگر دولت ها از تشکل های قوی و مستقل کارگری حمایت کنند، دستمزدهای بالاتر از خط فقر و تامین کننده مخارج زندگی (living wage) و حق چانه زنی جمعی نیروی کار، دست یافتنی خواهد بود. تنها در این صورت است که تبعیض و بی عدالتی در توزیع ثروتها، در عمل و به شیوه ای پایدار رفع خواهد شد.

و اگر دولت ها، خدمات تامین اجتماعی گسترده را به عنوان یک زیرساخت اصلی، ضروری و الزامی به حساب بیاورند، سقوط روزافزون شهروندان طبقه متوسط به زیر خط فقر متوقف می گردد.

کارگر، ابزار نیست. نیروی کار در جهان امروز، 2.9 بیلیون نفر است. نیروی کاری که متاسفانه در نگاه کمپانی ها و اکثر دولت ها فقط ابزاری است برای درآمدزایی و افزایش ثروت طبقاتی اجتماعی خاص.”
در پایان این بیانیه آمده است:
“شعار جهانی ما در ماه می امسال، نه به عدم امنیت شغلی و نه به خطرات جانی است. شعار ما، نه به دستمزدهای پایین تر از خط فقر، نه به فقدان خدمات اجتماعی و بیمه و نه به مشاغل کاذب و غیر رسمی است. از آن مهمتر، شعار ما این است: ما خواهان آزادی اجتماعات و حق ایجاد تشکل مستقل هستیم. ما خواهان برخورداری از حق چانه زنی جمعی و مشارکت در تعیین سرنوشت خود هستیم.
از دولت ها می خواهیم به عنوان مهم ترین نهادهای مسئول، به بهره برداری از نیروی کار خاتمه دهند و قوانین و اصول بین المللی را رعایت کنند. از آن ها می خواهیم با احترام به حقوق اساسی، شهروندی و صنفی نیروی کار، سازنده فردایی روشن تر هم برای خود و هم برای نسل های بعدی باشند.”
ترجمه و تلخیص: نسرین هزاره مقدم