سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / تاکید دوباره بر حق اعتصاب در سازمان جهانی کار (ILO)
تاکید دوباره بر حق اعتصاب در سازمان جهانی کار (ILO)

تاکید دوباره بر حق اعتصاب در سازمان جهانی کار (ILO)

از دو سال پیش، گروههای کارفرمایی سازمان جهانی کار در تلاش هستند  تا ادعای نادرست خود یعنی غیر قانونی بودن حق اعتصاب را در این سازمان به کرسی بنشانند. اما کنش جمعی فعالان صنفی و کارگری سراسر جهان در روز جهانی اعتصاب (هجدهم فوریه) این تلاش ها را ناکام گذاشت.

در آخرین نشست بدنه مدیریتی سازمان جهانی کار که  از بیست و سوم تا بیست و پنجم فوریه ادامه داشت، یک سوال اساسی به بحث و رای گیری گذاشته شد: رابطه بین توافقنامه شماره 87 ( رعایت آزادی اجتماعات و حق سازماندهی نیروی کار) و حق اعتصاب چیست؟ آیا این توافقنامه، موید و پذیرنده اعتصاب جمعی نیز هست؟

و نتیجه این شد: همه گروههای شرکت کننده در این نشست ( دولتها، کارگران و کارفرمایان) بر حق اعتصاب کارگران، صحه گذاشتند. در بیانیه دولت های شرکت کننده می خوانیم: حق اعتصاب، دقیقا وابسته و مرتبط با حق آزادی اجتماعات است. بدون حق اعتصاب، آزادی اجتماعات و به خصوص،فعالیت های سازماندهی شده و تشکیلاتی برای دفاع از منافع کارگران کاملا بی معناست.

کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی (ITUC) معتقد است که اکنون  ILO  وظیفه دارد که نخست با پایه گذاری یک سیستم نظارتی دقیق، دولت های عضو این سازمان را ملزم به رعایت عملی این توافقنامه ها کند و سپس در قدم بعدی، در متن توافقنامه ها به خصوص توافقنامه شماره 87 شفافیت و صراحت بیشتری ایجاد کند تا امکان تفسیر و سوء استفاده کاهش یابد

این توافق جدید سازمان جهانی کار، حاصل و نتیجه تلاش جمعی فعالان صنفی و کارگری  در سرتاسر جهان از جمله در هند و چین و تونس و …،  است.   دقیقا چند روز پیش از این نشست، یعنی در هجدهم فوریه، روز جهانی دفاع از حق اعتصاب،  تجمعات گسترده همزمانی در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد. این تجمعات یک شعار واحد داشت: دست درازی به حق اعتصاب ممنوع. 

با این  کنش گسترده،  کارگران جهان به یک پیروزی دست یافتند و محافظه کاران و سرمایه داران مجبور شدند یک گام به عقب بنشینند. 

نسرین هزاره مقدم

منابع:

وبسایت سازمان جهانی کار (ILO) و

وبسایت کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی (ITUC)