سرخط خبرها
خانه / بازنشستگان / تجمع بازنشستگان فرهنگی مقابل نهاد ریاست جمهوری (بیست و پنجم شهریور ماه) + تصاویر
تجمع بازنشستگان فرهنگی مقابل نهاد ریاست جمهوری (بیست و پنجم شهریور ماه) + تصاویر

تجمع بازنشستگان فرهنگی مقابل نهاد ریاست جمهوری (بیست و پنجم شهریور ماه) + تصاویر

امروز، چهار شنبه بیست و پنجم شهریور ماه، بازنشستگان فرهنگی مقابل نهاد ریاست جمهوری، تجمع سکوت ترتیب دادند.
در این تجمع که از ساعت ده صبح آغاز شد، حدود سیصد تن شرکت داشتند. تجمع کنندگان با در دست گرفتن پلاکاردهایی، اعتراض خود را به شرایط موجود معیشتی و شغلی  نشان دادند.

فراخوان این تجمع توسط بازنشستگان از چند روز پیش در شبکه های مجازی منتشر گردید.
عمده مطالبات بازنشستگان در این تجمع از این قرار عنوان شده است:
1 – اﺻﻼﺡ و اﻓﺰاﻳﺶﺣﻘﻮﻕ ﻣﻂﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭاﻗﻌﻲ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮﻭﺯي
2 – اﺻﻼﺡﺑﻴﻤﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
3 – ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﻣﻂﺎﻟﺒﺎﺕ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ

photo_2015-09-16_14-00-53photo_2015-09-16_14-01-15photo_2015-09-16_14-01-24photo_2015-09-16_14-01-38