سرخط خبرها
خانه / کارگران / تجمع رادیولوژیست ها مقابل وزارت بهداشت
تجمع رادیولوژیست ها مقابل وزارت بهداشت

تجمع رادیولوژیست ها مقابل وزارت بهداشت

صبح امروز صدها تن از متخصصین رادیولوژی ازسراسر کشور مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند.

خواسته اصلی تجمع کنندگان، اعتراض به تبعیض آشکار در نظام درمانی مشور و نقش کمرنگ متخصصین رادیولوژی در ساختار درمان عنوان شده است.

از قرار معلوم مسئولین وزارت بهداشت حاضر به مذاکره با تجمع کنندگان نشده اند و با دخالت نیروی انتظامی این تجمع به خشونت کشیده شده است.