سرخط خبرها
خانه / معلمان / تعرض ناجوانمردانه به سيد مجتبي قريشيان عضو شرافتمند هيئت مديره تعاوني مصرف فرهنگيان
تعرض ناجوانمردانه به سيد مجتبي قريشيان عضو شرافتمند هيئت مديره تعاوني مصرف فرهنگيان

تعرض ناجوانمردانه به سيد مجتبي قريشيان عضو شرافتمند هيئت مديره تعاوني مصرف فرهنگيان

مسعود زینال زاده – عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان

به نام خداوند جان وخرد
سيد مجتبي قريشيان از بقاياي ايثارگران بي ادعايي است که نسل شان در حال انقراض است و سالهاست که جاي خود را به عافيت طلبان پر مدعا و ظاهرالصلاح داده است. جانبازي که هنوز جاي ترکش صداميان بر بدنش باقيست که مورد هجوم اصحاب زر و زور و تزوير قرار مي گيرد.همانهايي که عقيق انگشتري شان به رنگ خون جگري است که امثال سيد مجتبي در اين دوران مي خورند و سپيدي يقه هاي سه سانتي شان به رنگ گونه هاي رنگ پريده و مرطوب فرزندان خردسال سيد مجتبي است که ناباورانه پدر را کتک خورده و آشفته با دستبند در مقابل کلانتري بهارستان مي بينند.
ديروزسيد مجتبي ها و سيد محمود ها بدنشان را سدي در مقابل هجوم دشمن ساختند و امروز بايد بدن سيد مجتبي از ضربات ناجوانمردانه کساني که ريا کارانه بر کبودي بدن مادرش زهرا اشک تمساح ميريزند کبود گردد و سپس بازداشت و روانه دادسرا گردد و سيد محمود نيز به جرم دفاع از حقوق معلمان در زندان به سر برد .
دست اندر کاران تعاوني مصرف فرهنگيان تهران هنگامي که از تطميع وتهديد عضو شرافتمند هيئت مديره درجلوگيري از اقدامات روشنگرانه وي نا اميد شدند ، از فرط عصبانيت اقدام به ضرب و شتم وي نمودند تا شايد بتوانند بدينوسيله از ورود اين مهمان ناخوانده به حياط خلوت خود و روشن شدن زوايايي از تاريکخانه تعاوني مصرف جلوگيري کنند. لابد حضرات مهاجم مستظهر به پشتيباني انتظامي و قضايي فرادستان خود هستند که اينگونه بي شرمانه پايشان را از گليم شان درازتر مي کنند و واهمه اي از عواقب آن ندارند. صد البته که آثار اين پشتيباني در بازداشت بي دليل سيد مجتبي که خود بعنوان شاکي به قاضي رفته بودکاملا مشهود است وعوض شدن جاي شاکي و متشاکي و پرونده سازي بر عليه وي گوياي اين واقعيت است که تباني زر و زور و البته ياري تزوير همچنان سعي در از ميان برداشتن موانع غارت بيت المال دارد و سيد مجتبي از مصاديق بارز اينگونه موانع است.
ساده زيستي و زندگي در يک خانه محقر استيجاري در جنوب شهر پس از بيست وهفت سال خدمت صادقانه و گذران بيشتر اوقات شبانه روزبه دفاع از حقوق فرهنگيان در عرصه هاي مختلف عليرغم فشارهاي فراوان اقتصادي از او شخصيتي ساخته است که روش زندگي اش با رويه زندگي ديگر مديران اين مجموعه قابل قياس نيست.
جامعه فرهنگيان به جد از مسئولين انتظامي و قضايي مي خواهد که ضمن تامين امنيت جاني و شخصيتي سيد مجتبي قريشيان از تکرار اينگونه حوادث تلخ جلوگيري بعمل آورند ، مسلما وجدان بيدار فرهنگيان هميشه در صحنه چنين رفتار غير انساني را در عصر اطلاعات و ارتباطات برنمي تابد و عواقب ناشي از جريحه دار شدن عواطف صنفي معلمان را به عهده کساني ميداند که با حمايتهاي همه جانبه خويش از اين متجاسرين به حقوق فرهنگيان ، آنها را در انجام اقدامات شبه قانوني خودگستاخ تر از پيش نموده اند .
شايد اگر در گذشته از حقوق معلميني که ناجوانمردانه مورد هجوم افراد هتاک قرارگرفته بودند دفاع شده بود امروز شاهد به شهادت رسيدن معلم بروجردي نبوديم.
در پايان خاطر نشان مي سازد در صورتي که مسئولين ذيربط نتوانند ويا نخواهند جلوي اينگونه ترک تازي ها رابگيرند ، فرهنگيان غيرتمند خود دست به کار خواهند شد و طومار متجاسرين به حقوق خود را در هم خواهند پيچيد.
3/9/93