سرخط خبرها
خانه / کارگران / تقدیم به آن معدنچیان گرفتار در هزارپایی زیر زمین !!!
تقدیم به آن معدنچیان گرفتار در هزارپایی زیر زمین !!!

تقدیم به آن معدنچیان گرفتار در هزارپایی زیر زمین !!!

تو در هزار پایی زیر زمین با چهره ای سوخته ات ، چنان دل زمین را به شوق نانی و آبی حلال برای فرزندانت می شکافید ، اما در آن سو اتوکشیده ها در هزاز پایی آسمان سوار بر هواپیمایی اختصاصی می چرخند ، تا بهانه ای برای مرگت پیدا کنند ، چه بهانه ای بهتر از این ” خطاهای انسانی ” ادبیاتی که سالهای سال است ، مرگ انسانها را توجیه می کند ، ای کاش روزی کارگران مقصر در مرگ خویش نبودند و مدیران ما شجاعانه می پذیرفتند که گاهی هم ” خطاهای مدیران ” در این سوانح وجود دارد ، اما بگذار شما بمیرید تا اینان هم سرگرم بازیهای سیاسی و جنگ بر سر قدرت باشند ، بگذار کودکان شما یتیم شوند ، تا کودکان اینان در اروپا شهربازی را گردش نمایند ، بگذار همسران شما بدون سرپرست شوند ، تا همسران اینان در ناز و نعمت باشند ، خلاصه تو خواهی مرد و اینان زندگی خواهند کرد ، تو با چهره سوخته ات به دیدار خدا می روی ، ولی اینان هر روزی چهره اشان هزاران بار گریم کرده تا بتوانند اعتماد من و شما را به دست آورند و بر میز قدرت جلوس کنند .
تو مرگ را به آغوش کشیدید، تا خودت هم در مرگ خویش مقصرشوید ، تو به مرگ سلام کردید تا حسرت بی پدر شدن تا به روز قیامت فرزندانت را آزار دهد ، تو مرگ را دعوت کردید ، تا این داغ بر دل پدر و مادرت بماند ، اما بگذار مرگ فقط میهمان شماها شود ، زیرا که این بازیگران سیاسی گویا با دادن چک سفید نزد خدا برای خویش زندگی خریده اند ، تو در هزاران پایی زمین نفست گرفت ، همچنان که بی مبالاتی تعدادی از مدیران در روی زمین نفست را گرفته بود ، چند صباحی بسیار کوتاه نامت هست و بعد از آن برای همیشه دیگر کسی سراغت را نخواهد گرفت ، پس بخواب آرام زیر خاک چون به زندگی کردن در زیر خاک عادت کرده اید .

تسلیت به تمامی کارگران

یک کارگر ساختمانی اهل مریوان