سرخط خبرها
خانه / کارگران / تهاجمی جدید به معیشت و زندگی حقوق بگیران در راه است
تهاجمی جدید به معیشت و زندگی حقوق بگیران در راه است

تهاجمی جدید به معیشت و زندگی حقوق بگیران در راه است

در صورت تصويب قانون خدمات مديريت كشوري در هيات دولت بازنشستگي براي مردان پس از 35 سال خدمت و براي زنان به 30 سال مي رسد اين بازنشستگي در حال حاضر براي مردان 30 سال خدمت و براي زنان 25 سال خدمت است. قانون خدمات مديريت كشوري كه اكنون در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تصويب شده، متن بازنويسي شده‌ای از قانون مديريت خدمات كشوري است كه در مهر ماه 86 به تصويب رسيد و به طور آزمايشي به مدت 5 سال اجرا شد. با اتمام اين 5 سال در سال 90 چندين بار تمديد شده و آخرين بار تا پايان سال 93 تمديد شده است.
اين لايحه كه به ظاهر مي‌خواهد اصلاحاتي در مواد و تبصره‌ها انجام دهد، در صورت اجرا شرايط را براي كارمندان و حقوق بگيران به ويژه زنان سخت‌تر خواهد كرد. اين لايحه كارمندان وازتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي غيردولتي را در برمي‌گيرد در ماده 103این قانون آمده است كه كارمندان مرد براي بازنشستگي بايد حداقل 35 سال و كارمندان زن بايد حداقل 30 سال سابقه كار داشته باشند.
در سال هاي گذشته مساله بازنشستگي در بسياري كشورها سبب اغتشاشات و شورش‌هاي زيادي شد. از جمله در فرانسه رسيدن سن بازنشستگي به 65 سال منجر به آشوب هاي فراوان خياباني شد و از آن جا كه كمتر كارمندي مي‌تواند تا سن 55-60 سال سابقه 30-35 سال كار داشته باشند، در نتيجه به روشني سن بازنشستگي بيش از 60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان خواهد بود. اين مساله به روشني نشان مي‌دهد كه براي آن كه سازمان هاي تامين اجتماعي از زير بار مسئوليت‌هاي خود شانه خالي كنند و بيشتر بتوانند حقوق‌هاي بالاتري به مديران بدهند و يا اموال كارگران را به غارت برند، مي‌خواهند با فشار بيشتر به كارگران و حقوق بگيران ذخيره‌هاي بيشتري را براي صاحبان ثروت و قدرت بياندوزند.
علاوه بر ان امر اشتغال براي جوانان و نيروهاي جديدي كه مي‌خواهند وارد بازار كار شوند به مراتب سخت‌تر خواهد شد. از اين رو بر كارگران و حقوق‌بگيران و فعالان كارگري است كه با هر آنچه در توان دارند به اين لايحه اعتراض كرده و مانع تصويب ان شوند.
کانون مدافعان حقوق کارگر – 7آبان 1393