سرخط خبرها
خانه / معلمان / جایگاه آموزش حقوق در اموزش و پرورش
جایگاه آموزش حقوق در اموزش و پرورش

جایگاه آموزش حقوق در اموزش و پرورش

یوسف زارعی – کارشناس ارشد حقوق- عضو کانون معلمان همدان

زندگی در جوامع امروزی پیچیده است و افراد به دانشها ومهارتهای مختلفی برای زندگی در جامه نیاز دارند.وزارت آموزش و پرورش در یاد دادن صلاحیتهای مورد نیاز به معلمان مسولیت سنگینی به عهده دارد.در زندگی اجتماعی گاهی مسائل و مشکلاتی بروز می کند که حل انها مشارکت اگاهانه معلمان را می طلبد.برای ایجاد چنین صلاحیتی در افراد باید محتوای برنامه های ضمن خدمت فرهنگیان بر اساس نیازها و مشکلات اجتماعی تنظیم شوند نه بر اساس تخصص علمی و ساختار هر یک از علوم.
برای شکل گیری هویت شهروندی معلمان باید با حقوق و تکالیف خود را در جامعه آشنا باشند. برنامه دروس ضمن خدمت اشنایی باحقوق بستر چنین پرورشی را فراهم می کند.
علاوه بر ان اموزش وپرورش در پیش گیری از وقوع جرایم و نابهنجاری های اجتماعی نقش بسزایی دارد.لذااغلب کشورهای جهان در سیستم اموزش خود جایگاه روشنی برای این نقش فراهم نموده اندو دروس حقوقی را در دوره های ضمن خدمت خود گنجانده اند.
عدم اگاهی افراد جامه از حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی از عوامل عقب ماندگی جامعه و زمینه ساز استبدادو گرفتار شدن جامعه در چرخه فقرو جهل و خشونت است.برای اینکه قانون در جامعه حاکم باشد باید اعضای جامعه نسبت به ان شناخت و اگاهی کافی داشته باشند.
قدم اول برای اجرای قوانین و مقررات شناخت است و اگر خواهان یک جامعه قانونمند هستیم باید فرد فرد جامعه با حقوق و تکالیف خود اشنا شوند و حقوق خود را بشناسند.
افرادی که حق خود را مطالبه می کنند انسانهای توسعه یافته هستند و از حضور انسانهای توسعه یافته جامعه توسعه یافنه حاصل می شود.در جامعه توسعه یافته انسان ارزش و مقام انسانی خود را باز می یابدو بسیاری از مسائل و مشکلاتی که موجب اذیت و آزار آدمیان است فرصت بروز پیدا نمی کند.