سرخط خبرها
خانه / کارگران / جعفر عظیم زاده بر خواسته های خود پافشاری می کند/ وضعیت جسمانی او وخیم است
جعفر عظیم زاده بر خواسته های خود پافشاری می کند/ وضعیت جسمانی او وخیم است

جعفر عظیم زاده بر خواسته های خود پافشاری می کند/ وضعیت جسمانی او وخیم است

براساس اخبار رسیده به حقوق معلم و کارگر وضعیت جسمانی جعفر عظیم زاده در چهل و هفتمین روز اعتصاب غذا وخیم گزارش شده است.

خواسته عظیم زاده حذف اتهامات امنیتی از پرونده فعالین صنفی است و او همچنان بر خواسته خود پافشاری می کند.

از قرار معلوم، روز گذشته خانواده جعفر عظیم زاده موفق شده اند با او در زندان اوین یک دیدار حضوری داشته باشند. همسر عظیم زاده می گوید جعفر همچنان بر بیانیه اعتصاب غذا که به طور مشترک با اسماعیل عبدی در دهم اردیبهشت ماه صادر کرده اند  و همچنین بر خواسته های مندرج در این بیانیه پافشاری دارد.

عظیم زاده قرار وثیقه برای مرخصی پنج روزه را نیز نپذیرفته است.

با توجه به اوضاع جسمانی جعفر اگر مسئولان به خواسته های او توجه نکنند، بی شک یک فاجعه انسانی در راه خواهد بود.