سرخط خبرها
خانه / کارگران / جمعی از بازنشستگان: اعتصاب کنندگان اوین شایسته گسترده ترین حمایتها هستند
جمعی از بازنشستگان: اعتصاب کنندگان اوین شایسته گسترده ترین حمایتها هستند

جمعی از بازنشستگان: اعتصاب کنندگان اوین شایسته گسترده ترین حمایتها هستند

تلاش برای تآمین امنیت جامعه از طریق مبارزه با فقر و تنگدستی، فعالیت برای ارتقاء سطح معیشت و رفاه اکثریت مردم وبهبود شرایط زندگی ، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل بمنظور دفاع از منافع اکثریت جامعه ، دستاوردهایی بدنبال دارد که به امنیت و آسودگی عموم مردم منجر شده و شایسته بیشترین قدردانی ها و حمایتها از این تلاشهاست. اینها همان فعالیتهایی است که امثال جعفر عظیم زاده ، اسماعیل عبدی، محمودبهشتی لنگرودی و بهنام ابراهیم زاده و ده ها چهره و شخصیت اجتماعی بخاطرش در زندان به سر میبرند.

در این دنیای وارونه ، انسانهای دلسوز و جسورو فعالین تآمین امنیت و رفاه و آسایش جامعه اینک بجرم ” اقدام علیه امنیت ملی” به حبس کشیده شده اند. درست توسط همان اراده و قدرت هایی که برای تآمین منافع اقلیت بسیار ثروتمند با قوانین و اقداماتشان ، موجب تشویش ، نگرانی و دغدغه خاطر کارگران، معلمان،پرستاران و اکثریت مزدبگیر جامعه شده ودر نتیجه به معنای واقعی “امنیت ملی” را بخطر انداخته اند.

چگونه میتوان تصورکرد که در دنیای امروز اگرتعدادی از کارگران یا معلمان یا فعالین اجتماعی برای طرح خواسته طبیعی و قانونی خود به مراکزی ازجمله مجلس و وزارت کار،استانداری و فرمانداریها یا مراکز و ادارات مرتبط با شغلشان مراجعه کنند برچسب قضائی “تجمع غیرقانونی” بخورند و اگر در مورد تعرض مسئولین به منافعشان صحبت کنند به “تشویش اذهان عمومی” یا “تبلیغ علیه نظام” متهم شده و در صورتیکه اقدام یا اعتراضی برای دستیابی به مطالباتشان کنند “اقدام علیه امنیت ملی” تلقی میشود؟!!

امروزه هر کودک دبستانی هم میداند که این اتهامات واهی صرفا” به قصد سرکوب وخاموش نگهداشتن کارگران درمقابل تعرض سرمایه داران و قدرتهای حامی آنان و ممانعت از هرگونه خواسته و مطالبه طبیعی و مقاومت مردم جامعه، بمنظور تحمیل بدترین شرایط فلاکتبار معیشتی است.

16 روز از اعتصاب غذای محمودبهشتی لنگرودی و 7 روز از اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی میگذرد.

ما جمعی از بازنشستگان سازمان تآمین اجتماعی، شرکت نفت، و فرهنگیان بازنشسته، حمایت و پشتیبانی خودرا از خواسته این عزیزان که حذف اتهام بیربط “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” از فعالیتهای صنفی و معیشتی مزدبگیران جامعه میباشد، اعلام داشته و ضمن ابراز نگرانی شدید از صدمات جسمی و روحی ناشی از ادامه اعتصاب غذای آنان، مقامات قضائی را مسئول سلامت این عزیزان میدانیم.

جمعی از:

بازنشستگان (آموزش و پرورش.سازمان تآمین اجتماعی و وزارت نفت)

16اردیبهشت 95