سرخط خبرها
خانه / معلمان / حمایت معلمان مریوان از اسماعیل عبدی
حمایت معلمان مریوان از اسماعیل عبدی

حمایت معلمان مریوان از اسماعیل عبدی

دهم تیرماه، فرهنگیان مریوان در حمایت از معلمان در بند و خصوصا بازداشت دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران(تهران) اسماعیل عبدی، یک مراسم افطاری ترتیب دادند.
فرهنگیان مریوان از زمستان گذشته هر هفته برای حفظ همبستگی در ورزش صبحگاهی حاضر می شدند لیکن با آمدن ماه رمضان این ورزش از صبح پنجشنبه ها به غروب چهارشنبه ها و یک ساعت قبل از افطار تغییر یافت و در پایان ورزش سفره ی افطار می گسترانند. امروز برای بار دوم این مراسم برگزار شد و این در حالی بود که روز شنبه هفته ی جاری اسماعیل عبدی به شعبه 204 اوین احضار شده بود و بازداشت ایشان کماکان ادامه داشته است. معلمین مریوان در حمایت از این فعال صنفی و دیگر معلمان دربند پلاکاردهایی را با خود آورده بودند که حاوی شعارهایی   چون عبدی تنها نیست ؛ زندانی صنفی آزاد باید گردد و جای معلم کلاس درس است نه زندان، بود این معلم ها که تعداد انها چند برابر هفته های گذشته بود با برافراشتن این پلاکاردها حمایت خود را از عبدی و دیگر معلمان زندانی که فعالیت آنها صرفا صنفی بوده است نشان دادند آنچه در این مراسم نمود بیشتری داشت حضور خانم های فرهنگی مریوان بود که مثل همیشه سهم قابل توجهی از جمع  را به خود اختصاص داده بودند.

همچنین فعالان صنفی این شهر در این مراسم با ایراد سخنانی متذکر شدند که دفاع از عبدی دفاع از شخص نیست بلکه دفاع از کلیت یک کنش حق خواهانه است. ما در شرایط فعلی، ببرای به دست اوردن حداقل خواسته هایمان، باید حداکثر تلاش، مداومت و ایستادگی را داشته باشیم.

این مراسم به همت انجمن صنفی معلمان مریوان ترتیب داده شده بود.

یک نظر

 1. دوستان و معلمان عزیز
  شما که ما و فرزندانمان را درس می دهید و ما را با علوم و آگاهی آشنا می کنید بدین وسیله پیام حمایت کارگر زندانی شاهرخ زمانی در دفاع و حمایت از مبارزات شما عزیزان و بخصوص دفاع از اسماعیل عبدی نماینده معلمان و معلم مبارز که اکنون به خاطر مبارزه در جهت احقاق حقوق انسانی و قانونی در زندان بسر می برد را اعلام می داریم :

  من شاهرخ زمانی کارگر زندانی از درون زندان گوهر دشت با شما سخن می گویم :
  معلمان مبارز ، معلمانی که مرا و فرزندانم را سواد آموختید شما که اکنون در جهت بیداری فرزندان ایران مانند سلاله های خویش از جمله باغچه بان، خاتعلی ، صمد بهرنگی ها و فرزاد ها و … شمع وجود خود را چراغ روشنایی کودکان و جوانان قراردادید، بدانید، پایان شب سیه سپید است، و ظلم و ستم شکست خواهد خورد و روز پیروزی خواهد رسید ، اما باید بدانیم ظلم و ستم و استثمار طبقاتی خود به خود نابود نحواهد شد و باید همه ی کارگران ، معلمان ، پرستاران ، بازنشستگان و … متشکل و متحدانه دست به مبارزه بزنند و این همه نیرو باید در اتحادیه ها ، فدراسیون ها و کنفدراسیون های خود و همچنین در تشکل سیاسی و سراسری طبقاتی خود متشکل شوند تا بتوانند با استثمار و ظلم ستم و غارتگری مقابله کرده ضمن کسب حقوق اقتصادی خود به حقوق سیاسی و ازادی و دمکراسی نیز دست بیابند ، معلمان مبارز و ادامه دهندگان راه معلمان انقلابی، شما رسالت بسیار سنگینی بدوش دارید، شما باید هم جهت با کارگران مبارز و معترض اقدام به متشکل شدن خود و متشکل کردن طبقه زحمتکشان کنید ، بدون گسترش و همه گیر شدن اعتراضات سراسری و بدون سازماندهی آگاهانه همه ی فعالین و مبارزان نمی توانیم با دستگاه سرکوب آموزش دیده با متد جدید دستگاه ها و نهاد های سرکوبگر جهانی مبارزه کرده و کسب پیروزی کنیم ، ما کارگران و معلمان و پرستاران و همه زحمتکشان باید دست در دست بدهیم ضمن سازماندهی خود با متد جدید و سازماندهی هم طبقه ای هایمان در بعد کل طبقه و بر قراری ارتباط جهانی با طبقه جهانی زحمتکشان علم مبارزاتی خود را هر چه بیشتر رشد داده، بروز کنیم . می بینیم که جناح های مختلف سرمایه داری ضمن مبارزه علیه هم دیگر در بعد طبقاتی متحد یکدیگر هستند و در کل و مرکزیت سرمایه داری از نیروهای سرکوبگر در ایران گرفته تا داعشی ها و تا دولت های اروپای و امریکایی و نهاد ها و تشکل های سیاسی سرمایه داری، نهاد ها و احزاب سرمایه داری همگی در سرکوب ما ( طبقه کارگر) دستشان در یک کاسه است و ما را متحدانه سرکوب می کنند ، در نتیجه ما برای مقابله با طبقه استثمارگر و خدم و هشم اش در نهاد های دولتی و غیر دولتی و مقابله با انواع سرکوب هیچ راه و چاره ای جز وحدت و تشکیلات نداریم ، پس دوباره اعلام می دارم دست در دست و متحدانه پیش بسوی متشکل شدن در اتحادیه ها ، فدراسیون ها ، کنفدراسیون ها و سازمان سیاسی طبقاتی زحمتکشان ، دوستان مبارز نیازی نیست منتظر شویم تا همه ای نیروهای مبارز در اتحادیه های خود متشکل شوند بعد از آن دست به ایجاد فدراسیون و کنفدراسیون بزنیم بلکه همین امروز می توانیم با ایجاد هیات های موسس فدراسیون از طریق متشکل شدن تشکل های موحود مانند کانون های صنفی معلمان ، سندیکای کارگران شرکت واحد ، سندیکای هفت تپه ،سندیکای نقاشان ، سندیکای خبازان و بنایان ، کمیته های و اتحادیه های کارگری و تشکل های موجود در پتروشیمی ها و … و با تجمع نمایندگانی از این تشکل ها اقدام به ایجاد فدراسیون و کنفدارسیون نماییم این می تواند شروع تشکل های رزمنده و بزرگ سراسری طبقاتی ما زحمتکشان باشد تا از طریق انها در آینده نزدیک بتوانیم از پراکندگی نجات یافته مبارز ه های پراکنده را به سراسری و کوبنده تبدیل نماییم در آن صورت کارفرمان و دولتشان نمی توانند قوانین ضد کارگری مانند گنجاندن مانده ای ضد اعتصاب در قرار داد های کاری را بر ما تحمیل کنند مانند ماده ای که در قرار داد کارگران عسلویه کارفرما به کارگران تحمیل کرده است که اگر دست به اعتصاب بزنند کارفرما حق دارد سریعا” آنها را اخراج کند از این گونه تحمیلات بسیار است و هر روز از پراکندگی ما سو استفاده کرده موارد جدیدی نیز به ما تحمیل می کنند ، امروز مبارزه و مقابله با این شرایط سرکوب وظیفه و رسالت تاریخی ما کارگران و معلمان مبارز است که از هم اکنون اقدام به متشکل شدن و متشکل کردن دوستانمان در تشکل های صنفی و سیاسی طبقاتی کنیم
  من شاهرخ زمانی از زندان رجایی شهر ضمن اعلام حمایت از اسماعیل عبدی و دیگر معلمان مبارز و زندانی و ضمن اینکه خواهان آزادی بدون قید و شرط معلمان و کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستم و به خصوص خواهان آزادی فوری معلمان مانند اسماعیل عبدی ، باغانی ، قنبری ، رسول بداغی (که اکنون در انفرادی است) و دیگر معلمان زندانی می باشم ، و همچنین به شما معلمان مبارز اعلام میکنم لازم است یکی از مطالبات شما و کارگران مبارز آزادی زندانیان سیاسی باشد چرا که آزاد شدن زندانیان سیاسی نشانه قدرتمند شدن تشکل های مستفل طبقاتی و مردمی است .
  مرا قدم به قدم و دوشا و دوش از صمیم قلب در این مبارزه هر دم افزاینده متحد و در کنار خود بدانید ، برزمید دوستان آینده از آن ما زحمتکشان است
  چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است

  معلم ، کارگر اتحاد اتحاد
  کارگز زندانی ، معلم زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

  شاهرخ زمانی زندان رجایی شهر
  9/4/1394