سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / حمله فیزیکی به دبیرکل اتحادیه عمومی کارگران تونس (UGTT)
حمله فیزیکی به دبیرکل اتحادیه عمومی کارگران تونس (UGTT)

حمله فیزیکی به دبیرکل اتحادیه عمومی کارگران تونس (UGTT)

غروب پنج شنبه هفته گذشته  هنگامی که آقای حسین عباسی، دبیر کل اتحادیه عمومی کارگران تونس (UGTT) از دفتر کار خود  در میدان محمد علی، میدانی در قلب شهر تونس خارج  می شد، مورد حمله خشونت بارگروههای تندرو قرار گرفت.  در این حمله شیشه های اتوموبیل توسط پرتاب چند سنگ شکسته شد اما خسارت چندانی به سرنشینان خودرو وارد نیامد. آقای عباسی در عین حال دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه های صنفی  جهان عرب (ATUC) نیز هست.

UGTT این حمله را که دقیقا بعد از نشست اضطراری دفتر مرکزی اتحادیه کارگران حمل ونقل تونس صورت گرفته است، این طور توصیف می کند: “عملی نفرت انگیز و قابل تحقیر”.

روز بعد از حمله، جامعه مدنی تونس که از همگرایی و اتحاد بسیار بالای میان کارگران، کارمندان، معلمان، روزنامه نگاران و باقی افشار و طبقات اجتماع شکل گرفته است، یک صدا این خشونت را محکوم کرده است. اتحادیه ملی روزنامه نگاران تونس (SNJT) در بیانیه ای گفته است: این خشونت، تهدیدی است علیه کل جامعه مدنی تونس ونقش پیشرو آن در اصلاح و پاکسازی فضای سیاسی کشور در سالهای اخیر. همچنین اتحادیه کارمندان تونس، همبستگی و حمایت بی قید و شرط خود از UGTT را اعلام کرده است.

در عین حال  شارون بارو،  دبیر کل کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی (ITUC) در بیان محکومیت این حمله گفته است:

” ما از سیستم قضایی تونس انتظار داریم تا با تمام توان در مقابل این ناقضان قانون بایستد. این گونه حملات از جانب گروههای تند رو و فضای تهدیدآمیز موجود علیه UGTT باید خاتمه یابد. UGTT عامل حفظ تعادل جامعه تونس و نیروی محرکه مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی در این کشور است. این اتحادیه از حمایت بالایی در جهان عرب برخوردار است و در عین حال، بدون تردید یک نمونه موفق و بی نظیر از  جنبش  کارگری پیشرو و همبسته  در  منطقه است.”

……………………………………………………………………

در سالهای اخیر ، UGTT و دیگر شرکای مدنی آن با بسیج توده ها در مواقع ضروری، برگزاری اعتصاب ها، پیگیری مذاکرات پرقدرت و جهت گیری های صحیح سیاسی، نقش بزرگی در پیشبرد یک مدل موفق از دموکراسی بازی کرده اند.

در تونس، گذار به دموکراسی  و پیروزی “مردم” بر دیکتاتوری، به سادگی بدون حضور جامعه مدنی و از همه مهمتر، UGTT عملی نمی شد. اما پذیرش این پیروزی هنوز برای خیلی ها آسان نیست. 

 

نسرین هزاره مقدم

منابع:

http://www.ugtt.org.tn/eng/

و

http://www.ituc-csi.org/attack-on-the-general-secretary-of

یک نظر

  1. طرح مطالب با هر چه امکانات بیشتر می تواند آگاهی بیشتری را در مخاطبان برانگیزد!