سرخط خبرها
خانه / معلمان / خواست بهشتی خواست معلمان و فعالین صنفی و مدنی است 
خواست بهشتی خواست معلمان و فعالین صنفی و مدنی است 

خواست بهشتی خواست معلمان و فعالین صنفی و مدنی است 

مجیدکریمی – عضو انجمن صنفی معلمان کردستان( مریوان )

جامعه بزرگ معلمان و فعالین صنفی این قشر عظیم -نه زیاد و زیادی- و تاثیر گذار بر روند ترقی و تعالی مملکت ، همواره پیشتاز مبارزه علیه تبعیض، ناعدالتی و در عین حال تاکید بر قانونمداری و قانون گرایی بوده اند .البته این نگاه نهادینه شده در معلمان مرهون شغل شریفی است که آنها را با فرزندان این اجتماع و به سبب تماس با لایه ها و اقشار مختلف آن به بطن اجتماع برده و از نزدیک با مشکلات ، خواستها و دغدغه های والدین و بچه ها آشنا و عجین کرده است (البته این بدان معنا نیست که دیگران از این مشی و منش بی نصیب خواهند بود).
لذا معلم به سبب این تماس روزانه و درک عظیمی که از وضعیت دارد نمی تواند نسبت به وضع موجود بی تفاوت بوده و تنها بر بخشی از وظیفه ی خود که همانا تدریس دروس آموزشی است تاکید کند ،بلکه بواسطه ارتباط چهره به چهره ای که با بخش بزرگی از اجتماع دارد او را به کنشگری تبدیل کرده که در برابر تبعیض و ناعدالتی نمی تواند ساکت و خنثی باشد .اما در ضمن اینکه نسبت به دغدغه های دانش آموزان و اولیا و درکل اجتماعش خاموش نیست ولی همواره بر این باور بوده و هست ،که هیچگاه از دایره قانون پا را فرا تر نگذارد ،چون اساسا” خود را منادی قانونگرایی می داند ، تا در سایه اجرای دقیق آن و بدون تاثیر عوامل جانبی و ارگانهای دیگر و یا احیانا” حاکم شدن بعضی روابط زمینه ناکار آمدی ضوابط فراهم نشود و اعتبار قانون لکه دار نگردد.
با توجه به همین مشی قانونمداری معلمان در رژیم گذشته برای احقاق حقوق خود و مبارزه علیه تبعیض بوجود آمده که سبب نارضایتهای عام گردید و خصوصا وضعیت معیشت معلمان را تحت تاثیر منفی خود قرار داد و شکاف در آمدی عمیقی بین اقشار و طبقات مختلف جامعه ایجاد کرد ،دست به اعتراضی مدنی زدند اما پاسخی به غایت سرکوب گرانه و غیر مدنی از حاکمیت دریافت نمودند که به کشته و زخمی شدن معلمان انجامید ،و برای خواستی کاملا قانونی هزینه های بسیار سنگینی پرداخت نمودند ، اما آنچه که روی داد انتظار حاکمیت نبود چون مبارزه فراگیر تر و گسترده تر شده و دولت مجبور به پذیرش خواست معلمان و ترمیم حقوق و دستمزد آنها گردید و بسیاری از خواستهای دیگر نیز در آن برهه صورت تحقق یافت و معلمان پیروز میدان شدند.
پس از انقلاب و مشارکت تاثیر گذار معلمان در روند این پیروزی ،جامعه ایران و معلمان به امید بر چیده شدن بساط ظلم و ناعدالتی که در شعارهای انقلابی نیز تجلی یافته بود با پیشه نمودن صبر و بردباری و درک وضعیت بوجود آمده ،و با تحمل سالهای سخت جنگ و مشارکت آنها در جبهه جنگ و تدریس با حداقل امکانات برای تعالی مملکت سختیها را به جان خریدند ، اما با شروع دوران سازندگی و طی دوران اصلاحات این قشر عظیم به فراموش شدگانی بی مزد و منت تبدیل شدند و منزلت اجتماعی و اقتصادی آنها در سراشیبی تنزل قرار گرفت و مع الاسف کسی را از شاگردان دیروز معلمان و دولتمردان امروز ندایی بر نیامد که این قشر عظیم را تسلایی بر اجحافها و تبعیضها باشد .قشری که غم نان و غم کیفیت پایین آموزش را به سبب بی توجهی دولتمردان همزمان بر دوش داشت .لذا معلمان بازهم و به همان رویه قبلی که همانا تاکید بر قانونمداری و حق اعتراض در چهارچوبهای قانونی و اصول مصرح در قانون اساسی بود، به تبعیضات ناروا ،حق کشی ،ناعدالتی و پایین بودن دستمزد و تنزل شان و منزلت خود دست به تحصن ، اعتصاب و اعتراض زدند اما در کمال ناباوری و تعجب بر خورد حاکمیت با معلمان فرزندانشان بسیار قهر آمیز و دور از انتظار بود .طوریکه بعد از اعتراضات 84 عده ای از معلمان مجبور به ترک دیار خود شده و رخت اقامت در غربت افکندند و بعضی دیگر احکام سنگین تعلیق ، تبعیدو زندان را متحمل شدند و برای کنش بسیار مدنی خود با اتهامات امنیتی مواجه شدند ، چیزی که به شدت ناروا و ناعادلانه بود.نگاه امنیتی !!به قشری که تنها خواسته او بهبود کیفیت آموزش برای فرزندان این مملکت و مطالبه به حق دستمزدی همتراز شان شغلی و انسانی او بود ، در صورتیکه اگر عاقلانه برخورد می شد چه بسا باید از این نوع نگاه معلمان و مشی اصلاحی آنها به عنوان دلسوزان اجتماع تقدیر و تشکر هم می شد( نه اینکه در مناسبتهای خاص و جهت نمایش تلویزیونی و تقسیم معلمان به خودی و غیر خودی مراسم ترتیب دهند).
محمود بهشتی یکی از فعالین خوشنام و محبوب جامعه معلمین از همین کسانی است به سبب مطالبه حقوق حقه معلمان و سعی برای بهبود آموزش کشور متاسفانه طعم برخورد قهری را با تحمیل 9 سال حبس به جهت فعالیتهای صنفی چشیده است ، کسی که در همه سخنان خود و در عمل نیزبر قانونمداری و پایبندی به قانون تاکید دارد. ایشان تاکید دارند اگر از نگاه قوه قضائیه به عنوان تنها مرجع قانونی رسیدگی به اتهامات تخلفی دارند در یک دادگاه عادلانه و با حضور هیات منصفه و وکیل به اتهاماتش رسیدگی شود، نه اینکه در یک دادگاه چند دقیقه ای افراد محکوم به حبسهای طولانی و ناروا گردند . بهشتی برای اعتراض به بر خوردهای غیر قانونی و خارج از ضوابط دست به اعتصاب غذای خشک و تر در دو مرحله زدند که جمعا” 28 روز طول کشیدو با تن نحیف خود و برای اجرای عدالت از جان مایه گذاشتند ،تارویه های خارج از ضوابط و ناعادلانه پایان یابد و زمینه رسیدگیهای قانونی فراهم گردد . البته ایشان در این را ه تنها نبوده و پشتیبانی جامعه عظیم معلمان را با خود داشتند که در صورت ادامه اعتصاب ایشان و با اعتصاب غذای معلم رزمنده حمید رحمتی از شهر رضا در آستانه یک اعتصاب غذای فراگیر معلمان قرار داشتیم که با خردمندی مسئولان قضائی جنا ب بهشتی آزاد شدندبلکه در یک دادگاه عادلانه علنی و با حضور وکیل و هیات منصفه به پرونده او و سایر همکاران دربند از جمله عبدی ،بداقی ، باغانی وهاشمی نیز رسیدگی شود و این احکام ناعادلانه لغو گردد و این عزیزان به آغوش خانواده خودو خانواده بزرگ آموزش و پرورش بر گردند.
ضرورت دارد زمینه ای فراهم شود که از این دلسوزان اجتماع دلجویی شده و اگر حقی از آنان تضییع شده (که شده )نیز جبران گردد.
لازم است دوباره تاکید شود آنچه محمود بهشتی و دیگر فعالین صنفی معلمان بر آن پای می فشارند خواست همه معلمین و فعالین صنفی آنها ، و دیگر فعالین مدنی و اجتماعی است که صد البته خیر ملک و مملکت در آن نیز هست .
به امید آنکه فضائی فراهم شود تا منتقدین و معترضین به ناعدالتی محبوب باشند و نه مغضوب ! و به امید آزادی یاران دربند.