سرخط خبرها
خانه / معلمان / درد دل های یک معلم عشایری
درد دل های یک معلم عشایری

درد دل های یک معلم عشایری

آیا میزان حقوق معلمان عشایری باید با معلمان که در شهر خدمت می کنند برابر باشد؟

معلمان عشایری باید از مزایا و سختی کاری بیشتری برخوردار باشند. معلم عشایری باید دوری راه ، سختی عبور و مرور ، بی توته کردن در مدرسه تا پایان هفته و در برخی جا ها تا پایان فصل زمستان ، دوری از خانواده و هزاران مشکل دیگر تحمل کند آیا انصاف است میزان حقوق معلمی که در شهر خدمت می کند با معلم عشایری برابر باشد؟؟؟ یا به میزان بسیار ناچیزی بیشتر باشد.

 

در  برخی مدارس عشایری راه ماشین رو وجود ندارد و معلم باید ساعت ها پیاده روی کند تا به محل خدمت برسدو تا روزی بر می گردد هیچ ارتباطی با خانواده ندارد. آیا باید میزان حقوق برابر باشد؟؟
مشکل دیگر ما معلمان عشایری اینجاست که نمی توانیم مثل دیگر همکارانمان شغل دومی داشته باشیم.ash2
البته امید بود در دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به قشر کارمند شود من نمیدانم چرا تورم 45 درصد باشد و افزایش حقوق 17 درصد؟؟؟

امید است دولت محترم در افزایش حقوق تجدیدنظر کند.

منبع: فرهنگیان نیوز