سرخط خبرها
خانه / کارگران / در حاشیه اخبار کارگری، اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا
در حاشیه اخبار کارگری، اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا

در حاشیه اخبار کارگری، اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا

نسان نودینیان

بیست روز اعتصاب, اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا در بعد از ظهر ١٧ آبان پایان یافت. ١١٠٠ نفر از کارگران نورد و لوله صفا ـ در ساوه ـ از روز یکشنبه (۲۷ مهر ماه) در واکنش به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و ۱۸ ماه بیمه دست از کار کشیدند و وارد اعتصاب شدند.
اعتصاب و اعتراضات کارگران بدلیل عدم رسیدگی و عملی نشدن مطالبات کارگران توسط مدیر عامل لوله و نورد صفا در مهرماه پیگیری شد. با تشدید اعتصاب کارفرما با اقداماتی مزورانه و به منظور اعمال فشار بر کارگران اعتصابی تولید لوله‌های آب، گاز و نفت کارخانه را در چهارمین روز اعتصاب تعطیل کرد. اولین حربه ممانعت از اعتصاب تعطیلی بخشهایی از تولید در کارخانه بود. با وجود این اقدام مزورانه کارگران اعتصاب خود را ادامه دادند. بیست روز اعتصاب، تجمع و سپس توافقات ٤ماده ای سند مشترک بازگشت بکار، خود حاصل اعتصاب مداوم بیش از هزارو صدکارگر در کارخانه لوله و نورد صفا است. کارگران اقدام مزورانه تعطیلی کارخانه را حنثی کردند. با پیگیری اعتصاب و با دریافت یک ماه حقوق از حقوق های معوقه کارگران در روز چهار شنبه ١٤ آبان و اصرار بر پیگیری و بر ادامه اعتصاب تا تعیین تکلیف مابقی حقوق های معوقه و تمدید دفترچه های بیمه کارفرما را بقبول مواد چهار ماده ای کشاندند. مواد یا آیتمی؛ «١-حقوق کلیه کارگران نهایتا تا پنجم هر ماه به حساب آنان واریز گردد ٢-تمدید و اعتبار دفترچه های بیمه تامین اجتماعی کارگران نهایتا تا دو هفته دیگر حل گردد ٣-مابقی طلب کارگران تا آخر سال تصویه گردد ٤-کارگران حق مسلم خود میدانند چناچه هر کدام از بندهای فوق از طرف کارفرما اجرا نشود به اعتراض خود ادامه دهند» اولین گام، کارگران نورد و لوله صفا با پیگیری اعتصاب به بخشهایی قابل توجه به مطالبات اعتصاب دست یافتند. گامهای بعدی پیگیری بند چهار است. کارفرما و قائم مقام و نیروهای اداری کارخانه نورد و لوله صفا در طول مدت اعتصاب و در جریان مذاکرات با پتانسیل بالایی از روحیه صد اعتصاب با کارگران اعتصابی رفتارهای مزورانه ای را اعمال کردند. برای ممانعت از اعتصاب و به منظور بشکست کشاندن اعتصاب ورود کارگران را به کارخانه محدود و عملا بخش تولید لوله‌های آب، گاز و نفت کارخانه را تعطیل کرد این میزان از مخالفت با اعتصاب برای کارگران باید هشدار دهنده باشد. تصمیمات کارگران و اعمال اراده آنها به منظور ممانعت از توطئه و برخوردهای مزورانه کارفرما باید در مجمع عمومی و با اراده آگاهانه کارگران تعیین تکلیف شود.

جنبش کارگری در یکی از مراکز کار تجربه ای از اعتصاب را پشت سر گذاشت. جمعبندی اعتصابات و اعتراضات کارگران و در دسترس قراردان این تجارب از طریق میدیای اجتماعی به گسترش اعتراضات کارگری، بکارگیری تجارب و کار اجتماعی در راستای نزدیکی کارگران و اقدامات سراسری و تشکل موثر است.

20 آبان 93

(عکس از آرشیو)