سرخط خبرها
خانه / کارگران / دست اندازی دولت به صندوق درمان تامین اجتماعی، حمله ای جدید به کارگران
دست اندازی دولت به صندوق درمان تامین اجتماعی، حمله ای جدید به کارگران

دست اندازی دولت به صندوق درمان تامین اجتماعی، حمله ای جدید به کارگران

بر اساس اخبار منتشره وزارت بهداشت ضمن طرح ادعایی مبنی بر وجود بدهی های برخی صندوق های درمان به بیمارستان های دولتی، اعلام کرده است که  قصد تملک “صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی” را دارد.

برخلاف ادعای کذب ، بدهی سازمان تامین اجتماعی، این دولت است که مبالغ بسیار هنگفتی که بالغ بر صد هزار میلیارد تومان است به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است . سازمان تامین اجتماعی نهادی است که باید به دست نمایندگان کارگری اداره و سازماندهی شود و تاکنون مدیریت دولتی و ضد کارگری حاکم بر این سازمان باعث شده است که بسیاری از منابع مالی کارگران به هدر رفته و همچنین مطالبات کارگری مرتبط با این سازمان برآورده نشود. در چنین شرایطی طرح ادعای دروغین طلب وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی به هدف تصرف و تملک صندوق درمان این سازمان، چیزی جز ادامه ی روند اجرای سیاست های ضد کارگری در جامعه ی ما نیست.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن ادعاهای واهی وزارت بهداشت، خواهان پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و نیز خواهان اجرایی شدن اداره ی کلیت سازمان تامین اجتماعی به دست کارگران و تشکل ها و نمایندگان مستقل کارگری میباشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

9 آبان 1394