سرخط خبرها
خانه / معلمان / دفاع از معلمان زندانی هم استراتژی هم تاکتیک
دفاع از معلمان زندانی هم استراتژی هم تاکتیک

دفاع از معلمان زندانی هم استراتژی هم تاکتیک

محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان

درچندروز اخیر مطالب ودیدگاههای متعددی پیرامون دفاع از معلمان زندانی درصفحات مجازی نوشته شده ودست به دست می شود.دوستان فرهیخته وصاحب اندیشه از منظر های گونان به طرح این مسئله پرداخته و هرکدام به گونه ای به دفاع از مدعیات خود می پردازند.به صورت خلاصه سه دیدگاه متفاوت دراین زمینه وجود دارد که درابتدا به شرح دودیدگاه اول پرداخته ودرنهایت نظر سوم که مورد نظر نگارنده این یادداشت هست را شرح و تفصیل می نمایم.قبل از ورود به بحث لازم می دانم اشاره کنم همه طراحان این دیدگاهها از نیروهای داخلی مجموعه بوده و همگی در دفاع مالی ومعنوی از خانواده معلمان دربند اتفاق نظر دارند.لذا از نظر نگارنده اختلاف دیدگاههای اشاره شده همگی در درون یک مجموعه واز منظر نیروهای خودی مورد توجه وتحلیل قرار می گیرد.

دیدگاه اول:

یک دیدگاه به صورت اصولی مخالف طرح بیش از اندازه مطالبه ازادی معلمان زندانی در میان خواسته های صنفی و پررنگ کردن این خواست درمیان معلمان است.براساس این دیدگاه اگرچه تجمعات اعتراضی اخیر موفقیت امیز بوده است با این همه بدنه حامی جنبش معلمان بدنه ای شکننده وکاملا غیر سیاسی است که عمدتا خواسته ای معیشتی وغیر سیاسی را دنبال می کند.طرح مطالبات بحث برانگیز-از نظر حامیان این دیدگاه-همچون مطالبه ازادی معلمان زندانی ،جنبش را وارد فاز امنیتی و رودردویی با حاکمیت قرارداده و بدین ترتیب موجبات پراکندگی بدنه حامی و تضعیف جنبش را فراهم می کند.نتیجه اینکه حامیان این نظریه تاکید دارند که خواست های معیشتی باید دراولویت اصلی قرار گیرند وحمایت از معلمان زندانی باید به صورت غیر اشکار و از طریق رایزنی با مقامات قضایی وامنیتی دنبال شود.

دیدگاه دوم:

دیدگاه دوم دفاع از معلمان زندانی را حرکتی تاکتیکی درجهت عقب راندن بخشی ازحاکمیت برای برخورد با دیگر فعالان صنفی تلقی می کند.بر مبنای چنین رویکردی مطالبه دفاع از معلمان زندانی  باید درمقاطعی که فشار بخشهای امنیتی بیشتر می شود ،پررنگ تر شود تا پیغامی روشن برای جلوگیری از افزایش فشارهای احتمالی باشد.درنتیجه این خواست می تواند نه به صورت استراتژیک وهمیشگی بلکه به عنوان تاکتیکی مقطعی مورد حمایت کانونهای صنفی بوده و درشرایط خاص طرح گردد.و این شرایط خاص می تواند محدود به شعارهایی باشد که در تجمعات صنفی وبیانیه ها  مربوطه لحاظ می شود.این دیدگاه نگاه استراتژیک وبلند مدتی به طرح مطالبه معلمان زندانی نداشته و در دغدغه های لحاظ کردن بدنه شکننده با دیدگاه اول هم نظر است.

دیدگاه سوم:

اما دیدگاه سومی که نگارنده از آن دفاع می کند دفاع از معلمان زندانی را هم استراتژی وهم تاکتیک لازم و ضروری کانونهای صنفی می داند.دفاع از معلمان زندانی براساس این رویکرد نه تنها به عنوان یک شعار ومطالبه در تجمعات صنفی بلکه به عنوان یک خواست همگانی و مطالبه راهبردی  به دلایل زیر بایدمورد توجه کانونهای صنفی  باشد.

 • هر تشکل برای بقای خود نیازمند دفاع از فعالانی است که مجموعه را به سمت جلو هدایت کرده وفشارهای اصلی روانی بردوش آنهاست.مجموعه ای که نتواند نیروهای خود را به صورت همه جانبه مورد حمایت قرار دهد قطعا در بلندمدت با ریزش وجدایی فراگیر مواجه خواهد شد
 • بسیاری از فعالان صنفی جوانی که این روزها درگیر فعالیت های صنفی شده و برخوردهای امنیتی چه به صورت خرد-احظار به حراست- ویا کلان –بازداشت وزندان-را مشاهده وتجربه می کنند،این دغدغه ذهنی را دارند که درصورت پیش آمد مشکلاتی از این دست برای آنها ،چه اقدامات تشکیلاتی برای حمایت از آنها وخانواده هایشان صورت می گیرد.لذا اتخاذ هرگونه رویه در برخورد با همکاران دربند می تواند به نوعی الگوی پیش چشم جوانانی باشد که به تازگی به صف فعالان صنفی پیوستند.
 • به صورت اصولی درشرایطی که یک مجموعه تشکیلاتی ،حمایت کافی از نیروهای تحت فشار خود نداشته باشد –چه بازداشت شده ودر زندان باشند چه زیرحکم –این پیغام روشن را برای دستگاههای امنیتی وقضایی ارسال می کند که براحتی می تواند اعضای مجموعه مزبوررا با فشارهای امنیتی وبازداشت از صحنه فعالیت ها خارج کرده بدون اینکه لزوما نیازمند به پرداخت هزینه ای باشند.بدین ترتیب در این شرایط فشار برمجموعه بیشتر شده ونیروهای بیشتری مورد هجوم و یا حتی بازداشت قرار می گیرند.

نتیجه اینکه کانونهای صنفی درشرایط کنونی نیازمند یک استراتژی مشخص در دفاع از معلمان زندانی واتخاذ تاکتیک های لازم در این زمینه می باشند.مواردی از صدور بیانیه تا جمع اوری امضا وتجمعات فراگیر با هدف دفاع از معلمان دربند و پررنگ کردن هرچه بیشتر مطالبه صنفی  درخواست آزادی معلمان زندانی می تواند مورد لحاظ قرار گیرد.از طرف دیگر سازماندهی نیروهای جوان وبازکردن فضای کار برای آنها و همچنین سازماندهی اصولی این نیروها می تواند ضریب آسیبهای احتمالی را کاهش داده ودر بازسازی مجموعه درشرایط فشارهای امنیتی هرچه بیشتر سازنده باشد.

3 نظر

 1. اسداله نصیری

  خدا قوت میگم به همه ی اعضای فعال و شجاع کانون، شما عزیزان حرف دل مارو می زنید . حداقل وظیفه ی ما اینه که پشتیبان شما باشیم. دست خدا به همراهتان.

 2. حمید جعفری

  درود بر شما محمد حبیبی عزیز.
  مطلب جالب، به موقع، جاندار و اصولی ای نوشتی. سپاس

 3. اسماعیل احمدی / زرتشت

  درود . همراه دیدگاه سوم هستم . حمایت از معلمان زندانی ……