سرخط خبرها
خانه / کارگران / دویست کارگر شرکت صنایع فلزی ایران اخراج شدند
دویست کارگر شرکت صنایع فلزی ایران اخراج شدند

دویست کارگر شرکت صنایع فلزی ایران اخراج شدند

به گزارش حقوق معلم و کارگر به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران،  سه شنبه 31 شهریور ماه تمامی کارگران قرار دادی شرکتهای صنایع فلزی ایران از کار اخراج شدند.

 ساعت چهار بعد ازظهر، بعد از پایان ساعت کاری کارکنان،امور اداری شرکت صنایع فلزی ایران  از تمام نیروهای قراردادی  که تعداد آنان حدود 200 نفر میباشد،درخواست میکند تا شرکت را ترک نکنند و بعد ازترک نیروهای رسمی از شرکت ،برگه های  اخراج این کارگران را به دستشان میدهند.

این کارگران که از هر دو شرکت شماره یک و دو بوده اند از سه الی ده سال سابقه کاربرخوردار بوده اند و کارفرما به بهانه اتمام قرارداد ،تمامی آنان را اخراج نموده است  .

در خبر منتشر شده در روز 17 شهریور ماه از سوی سایت اتحاد نیز داشتیم که کارمندان صنایع فلزی سه ماه است حقوقی دریافت نکرده اند و حقوق نزدیک به پانصد کارگر این کارخانه نیز با تاخیر بیست روزه آنهم در دو نوبت پرداخت میشود.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در حال حاضر تولید در این کارخانه  در حدی است که کارگران قادر به اضافه کاری نیستند و فقط حداقل دستمزد را دریافت میکنند همچنین مدت شش ماه است که حق بیمه کارگران نیز به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.

کارخانجات صنایع فلزی شماره 1 و 2 در شهریور ماه سال 92 و بدنبال اعتراضات گسترده کارگران به شرکت تجاری الماس مبین (متعلق به مجموعه شرکتهای تعاونی سپاه پاسداران) واگذار شد. بنا بر اظهار کارگران کارخانه صنایع فلزی بدنبال تعطیلی کارخانه شماره 1 و انتقال کارگران آن به کارخانه شماره 2 ، شرایط در این کارخانه نیز هر روز بدتر می شود.