سرخط خبرها
خانه / معلمان / رزرو خانه معلم برای مهمانان ویژه
رزرو خانه معلم برای مهمانان ویژه

رزرو خانه معلم برای مهمانان ویژه

گزارش از محمدعلی شیرازی-عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان یزد

صبح چهارشنبه 93/8/7ازمشهدمقدس جهت رفتن به یزدحرکت کردیم حدودساعت هفت شب به فردوس رسیدیم ازآنجاکه رانندگی درشب برای من قدری مشکل است وهمسرم نیز ازرانندگی درشب دچار استرس میشود تصمیم گرفتیم درفردوس شب رابمانیم وصبح حرکت نماییم.

به خانه معلم فردوس مراجعه نمودیم گفتند: اتاق خالی نداریم. با تاکید من جهت اقامت درآن مکان سرایدار ومسئول آنجا نامه درخواست موسسه علمی فرهنگی “مشکات” به آموزش وپرورش فردوس را به شماره93/2359مورخ93/7/27که پیرونامه شماره 2358 مورخ 93/7/26 به من نشان دادند.

آن موسسه درخواست سه اتاق برای مبلغین خود نموده بودو زیرنامه موافقت اداره با این درخواست پاراف شده بود ونیزگفتند: اداره سه اتاق تیزبرای مهمانان خاص خودرزرو کرده واضافه نمودند ما اتاق خالی نداریم دراختیارشما قراردهیم.

من معلم با همسر و فرزندم ماندیم سرگردان جهت تهیه مکانی جهت اقامت شب درفردوسی که خانه معلمش که متعلق به آموزگاران است اختصاص به غیرمعلم ومهمانهای خاص اداره دارد.

در مراجعه به هتل دریافتم که با کمترین مقدار باید شبی 130000تومان پرداخت نمود. هرچند که در نهایت به لطف خدا مکانی را یافتیم وشب را سپری نمودیم ولی موج منفی حاصل از این اتفاق هنوز روی ذهنم هست.

امیدوارم مسئولین وزارت آموزش و پرورش  به این امورنیزتوجه لازم راداشته باشند.

یک نظر

  1. مشکلی که برای فعال صنفی آقای شیرازی عضو هیات مدیره کانون فزهنگیان یزد در شهر فردوس اتفاق افتاده است . برای من و خانواده ام بار ها در شهر های مجتلف در سفر های نوروزی و تابستانی مواجه شده ام البته اعتراض خودم را به آنها اعلام کرده ام .
    متاسفانه نظارت سازمان یافته بر عملکرد مسئولان و سازمان های رفاهی آموزش و پرورش انجام نمی گیرد .به شکلی خود مختاری
    منطقه ای در مورد تصمیمات وجود دارد .آموزش پرورش به دلیل ضعف مدیریت نمی تواند از امکانات رفاهی استغاده کند . در بخشنامه ای که مهرماه از تربیت بدنی وزارت خانه صادر شده است قرار است بلیط استخر ها آموزش و پرورش تهران برای فرهنگیان و بانشسته ها از 2000 هزار تومان به 6 هزارتومان افزایش یابد . افزایش حقوق معلمان و بازنشسته گان در سال 93 بیست در صد بوده است .افزایش بلیط استخر 300 در صد است .