سرخط خبرها
خانه / معلمان / رسول بداقی باردیگر به دادگاه احضارشد
رسول بداقی باردیگر به دادگاه احضارشد

رسول بداقی باردیگر به دادگاه احضارشد

رسول بداقی این بار به شعبه ی 26 دادگاه انقلاب احضار شد.
نامبرده که باید درمورخه ی دوم مردادماه به شعبه ی 1033 قدوسی مراجعه می کرد،پیش از این تاریخ بایستی خود را به شعبه ی 26 دادگاه انقلاب معرفی نماید.
شعبه ی 26 دادگاه انقلاب علت حضور را مشخص نکرده است.
مدیر دفتر شعبه ی 26دادگاه انقلاب علت حضور را اینگونه یادآوری نموده است: “به عنوان متهم دروقت مقرر دردادگاه حاضر شوید.”