سرخط خبرها
خانه / کارگران / رضا شهابی اعتصاب غذای خود را شکست
رضا شهابی اعتصاب غذای خود را شکست

رضا شهابی اعتصاب غذای خود را شکست

” درود به رضا شهابی و سندیکای شجاع کارگران شرکت واحد ”
طبق اطلاعی که هم اکنون به روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک رسید رضا شهابی راننده زحمتکش و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ساعت ۸ شب پس از دیدار با مسوولین پرونده اش بخصوص آقای خدابخش اعتصاب غذای خود را شکست . اقای خدابخش به ایشان اطمینان دادکه مرخصی پس از درمان و جراحی را به اوتعلق می گیرد. به این ترتیب و با توجه به گفته های پزشک معالج رضا شهابی ایشان باید به مدت یک ماه تحت درمان برای ضایعات اعتصاب غذا قرار بگیرد تا بتوانند برای جراحی آماده شود. با این قول آقای خدابخش رضا شهابی می تواند پس از جراحی به خانه رفته و دوران پس از جراحی را بگذارند. ما ضمن تبریک به سندیکای کارگران شرکت واجد و همسر فداکارش و این کارگر شرافتمند برای استقامت در برابر تحقق حقوق خود و جامعه امیدواریم که موردی پیش نیاید که فعالان کارگری از حربه اعتصاب استفاده کنند
” روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ”

۲۹ تیر ۹۳