سرخط خبرها
خانه / کارگران / سازمان بین المللی کار اعلام کرد: استثمار و نقض حقوق کارگران خانگی
سازمان بین المللی کار اعلام کرد: استثمار و نقض حقوق کارگران خانگی

سازمان بین المللی کار اعلام کرد: استثمار و نقض حقوق کارگران خانگی

آزاده شعبانی

کارگران خانگی بخش قابل توجهی از نیروی کار جهانی در اشتغال غیر رسمی را شامل می شوند و در میان آسیب پذیرترین گروه های کارگران هستند. آنها برای خانوار های خصوصی کار می کنند بدون اینکه رسما استخدام شده باشند و یا اینکه استخدام آنها در جایی ثبت شده باشد و از حوزه ی قانون کار مستثنی هستند.
به گزارش «تأمین ۲۴» و به نقل از سازمان بین المللی کار، در حال حاضر حداقل 53 میلیون کارگر خانگی در سراسر جهان وجود دارد که کودکان کارگر خانگی را در بر نمی گیرد و این تعداد به صورت مداوم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حال افزایش است.

اگر چه تعداد قابل توجهی از مردان در این بخش کار کنند (اغلب به عنوان باغبان، راننده و یا پیشخدمت) باز بخش زنانه بسیار وسیعی باقی می ماند؛ در واقع 83 درصد از همه کارگران خانگی، زنان هستند.

کار آنها ممکن است شامل وظایفی همچون تمیز کردن خانه، پخت و پز، شستشو و اتو کردن لباس، مراقبت از کودکان، اعضای مسن و یا بیمار خانواده، باغبانی، مراقبت از خانه، رانندگی برای خانواده و حتی مراقبت از حیوانات خانگی باشد.

یک کارگر خانگی ممکن است به صورت تمام وقت و یا پاره وقت کار کند، ممکن است توسط یک خانوار تک نفره و یا کافرمایان متعدد به کار گرفته شود، ممکن است در منزل کارفرما اقامت داشته باشد و یا ممکن است در اقامتگاه شخصی خود سکونت گزیند.

یک کارگر خانگی ممکن است در کشوری کار کند که تبعه آن نیست و به همین دلیل به او کارگرِ خارجی مهاجر اطلاق می شود.

در حال حاضر کارگران خانگی اغلب با دستمزدهای بسیار پایین و ساعت های کاری بسیار زیاد مواجه هستند و  غالبا هیچ روز تعطیلی در هفته برای آنها پیش بینی نشده است و در مواردی نسبت به سو استفاده های جنسی، فیزیکی و روحی بسیار آسیب پذیر هستند.

استثمار کارگران خانگی را می توان تا حد زیادی به شکاف های موجود در قوانین استخدام  کار ملی نسبت داد و همچنین این بهره کشی هارا می توان در ردیف تبعیض هایی همچون تبعیض های جنسی، نژادی و طبقاتی قرار داد.

شرایط اسفناک کار، استثمار کارگران و اجحاف های حقوق بشری مشکلات عمده ای هستند که کارگران خانگی با آنها رویارو هستند.

سازمان بین المللی کار، به حمایت از حقوق کارگران خانگی، ترویج برابری فرصت ها و درمان و بهبود شرایط کار و زندگی آنها متعهد است.

استراتژی های جهانی آن ها شامل استفاده از موسسات و ظرفیت های ملی، از جمله سیاست ها و اصلاحات قانونی؛ ارتقای تصویب و اجرای کنوانسیون کارگران خانگی،2011(شماره 189) و  توصیه نامه ها(شماره 201)، تسهیل سازمان کارگران داخلی و کارفرمایانشان؛ افزایش آگاهی و حمایتها، و رشد و پیشرفت خط مشی های سیاسی.

کنوانسیون کارگران خانگی، 2011(شماره 189) معاهده ی برجسته ای است که یک سری استانداردها را برای رسیدگی به کارگران خانگی وضع کرده است که تصریح می کندکارگران خانگی همچون سایر کارگران هستند و مستحق احترام و حفاظت از حقوق و اصول بنیادی شان در کار هستند و باید حداقل حمایت ها را داشته باشند. کنوانسیون موکدا یک چارچوب از حداقل استاندارها را مطرح می کند، راجع به:

– ارتقاء و حمایت از حقوق بشر

– حقوق و اصول بنیادی در کار

– شرایط و ضوابط اشتغال

– زمان کار

– پاداش

– بهداشت و ایمنی حرفه ای

– تامین اجتماعی

– گروه های با خطرات خاص: کارگان خانگی کودک،کارگران ساکن در محل اقامت کارفرما،کارگران خانگی مهاجر

– آژانس های کاریابی خصوصی

– حل و فصل اختلافات و شکایات

منبع:
تامین 24