سرخط خبرها
خانه / کارگران / «سلفی» بگیرید تا از شما تقدیر شود!
«سلفی» بگیرید تا از شما تقدیر شود!

«سلفی» بگیرید تا از شما تقدیر شود!

نسرین هزاره مقدم

در روزهای گذشته،  روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی از برگزاری  مسابقه ای خبر داده است.

در این به اصطلاح جشنواره، که سلفی عکس است و نام آن «من به پدر یا مادر کارگرم افتخار می‌کنم» انتخاب شده، از فرزندان کارگران خواسته شده که از پدر و مادر کار گر خود عکس بگیرند و در مسابقه سلفی شرکت کنند.  هدف هم ارج نهادن به زحمات و تلاش‌های کارگران بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و… و نقش بی‌بدیل آنان در تعالی و رشد فرزندان و شکوفایی اقتصاد کشور اعلام شده است.

این شاید نخستین بار نباشد که نگاه «شی واره» به طبقه کارگر در بین فرادستان و مسئولین، دستمایه حرکت هایی اینچنینی می شود، حرکت هایی که در نهایت فقط یک نگاه ابزاری از بالا به زحمتکشان جامعه است و تنها یک ژست بزرگمنشانه است  برای نشان دادن این که از کارگران نیز در جامعه تقدیر می شود!

آیا مسئولان نمی دانند که تقدیر از کارگران جایزه دادن به سلفی های خانواده های کارگری نیست؟ تقدیر از سلفی سفره های خالی کسانی که یک سوم خط فقر رسمی درآمد دارند و مطالباتشان سالهاست به فراموشی سپرده شده آن هم در شرایطی که عکس های جورواجور و پر آب و رنگ فرزندان طبقه مرفه با اتوموبیل های کذایی و صورتک های بزک شده در فضای مجازی، هر روز به بیننده یادآوری می کند که درصد پایینی از مرفهان ایران از همه امکانات بهره مندند، چه معنایی می تواند داشته باشد؟

مسئولین تامین اجتماعی! جنابان محترم! کارگران قرارداد موقت و نیمی از سال بیکار، کارگران دست و پابسته زیر خط  فقرمطلق، چه سوژه ای برای سلفی گرفتن دارند؟

کارگران ابژه هایی برای رفع مسئولیت از شما و راحت کردن وجدانتان نیستند!

برای یک بار هم که شده در آستانه روز جهانی کارگر به معیشت کارگران بیاندیشید به مطالبات و خواسته های حداقلی و قانونی که هرگز برآورده نشده است.

اگر هم نمی اندیشید لطفا  این ژست های بزرگمنشانه را  نیز تمام کنید!!