سرخط خبرها
خانه / دانش آموزان / سوء استفاده از رسانه ملی به نفع تاجران کنکور

سوء استفاده از رسانه ملی به نفع تاجران کنکور

رحیم فرزین – دبیر آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

چند سالی است که شبکه های مختلف تلویزیونی،  در اختیار افراد و موسسات آموزشی کنکور قرار گرفته و سال به سال بر تعداد آنها افزوده می‌شود.   هر کدام از این افراد و موسسات میکوشند تا روشهای خود را به عنوان بهترین روش آموزشی معرفی کنند که میتواند دانش آموزان را به موفقیت برسانند.

در جامعه *به شدت کنکور زده* ما، که اکثریت دانش آموزان و خانواده ها تنها راه رستگاری را در دانشگاه میجویند به چنین موسسات و افرادی چنگ می اندازند تا شاید رستگار شوند!!

اینکه چنین موسساتی حق دارند تبلیغ کنند و برای خود مشتریانی بجویند میتوان فهمید اما چیزی که پرسش اصلی را بر می انگیزد اینست که آیا صدا و سیمای ملی حق دارد زمانهای طولانی و به طور مرتب در اختیار چنین موسساتی قرار دهد یا نه، آنهم رسانه‌ای که با بودجه ملت اداره می‌شود؟!

در جامعه ما هنوز اکثر مردم فکر میکنند آنچه از صدا و سیما پخش میشود صحیح،  منطقی و تحت نظارت کارشناسان خبره میباشد ؛ به ویژه اگر در قالب برنامه ارائه شود و نه پیام بازرگانی. بنابراین با پخش چنین برنامه هایی،  کنکوری ها با اعتماد به صدا و سیما،  خود را وقف چنین موسساتی میکنند و هر آنچه گفته میشود را بدون تحقیق،  میپذیرند ؛ در صورتی که دبیران خبره و با سابقه آموزش و پرورش بسیاری از این برنامه ها را غیر علمی و ناکافی میدانند و آن را صرفا تجاری قلمداد میکنند؛

در ضمن هزینه های مربوط به کتب یا لوح های فشرده این موسسات بسیار سرسام‌آور بوده و بسیاری از خانواده‌ها را دچار مشکل نموده است.

نکته مهم آخر اینکه اکثر مدرسین و مشاورین چنین موسساتی به راحتی عنوان میکنند که دانش آموزان سنوات گذشته که از آنها کمک گرفته اند،  موفق شده اند ؛ چیزی که هیچگاه جهت اثبات  آن تلاشی صورت نگرفته است!

اینکه چرا صدا و سیما با دریافت وجهی از این موسسات، اجازه میدهد خانواده های زیادی دچار مشکل شوند و بودجه های ملی هدر شود، سوالی است که باید پاسخ داده شود.