سرخط خبرها
خانه / کارگران / شادباش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بمناسبت مرخصی جعفر عظیم زاده
شادباش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بمناسبت مرخصی جعفر عظیم زاده

شادباش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بمناسبت مرخصی جعفر عظیم زاده

مسئولان قضایی با مرخصی عظیم زاده موافقت کردند.

فعال کارگری جعفر عظیم زاده که به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذا روز بیست و نه خرداد از زندان اوین به بیمارستان سینا منتقل شده بود؛ مسئولان قضایی با مرخصی اش موافقت کردند و پس از تودیع وثیقه شامگاه دهم تیر از بیمارستان آزاد شد.

سندیکا ضمن عرض شادباش بمناسبت آزادی ایشان، خواهان لغو احکام قضایی علیه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر کارگران و فعالین کارگری می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۱۶تیر ۱۳۹۵