سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / شعار یونسکو: آموزش، شریان حیاتی توسعه پایدار
شعار یونسکو: آموزش، شریان حیاتی توسعه پایدار

شعار یونسکو: آموزش، شریان حیاتی توسعه پایدار

در قرن 21، آموزش با کیفیت و موثر، قلب تپنده توسعه همه جانبه کشورهاست.

یونسکو از آغاز کار یعنی از سال 1945، برای برقراری صلح در جهان، کاهش فقر و تعامل سازنده فرهنگها تلاش کرده در حالیکه همواره آموزش  یک رکن ضروری و یک شرط لازم  در رسیدن به این اهداف بوده است.  نگاه همه جانبه و انسان مدار به مقوله آموزش غنی، قبول و پذیرش حق آموزش برای همه و اعتقاد راسخ به لزوم آموزش، نقشی اساسی در توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی دارد.

اگر بخواهیم اهداف آموزشی یونسکو را جمع بندی کنیم، به موارد زیر می رسیم:

–          حقوق برابر، فرصت های برابر: آموزش برای همه بدون هرگونه تبعیض قومی، مذهبی و نژادی در دسترسی به آموزش همگانی

–          تداوم آموزش شهروندان در خلال سالهای عمر. آموزش نباید تنها محدود به سالهای طفولیت باشد، در سنین بزرگسالی، علاوه بر امکان تحصیلات عالیه، آموزش های تکنیکی، شغلی و غیررسمی نیز حق شهروندان است.

–          پاسخ به چالشهای جهانی از طریق آموزش

–          افزودن بر غنای کیفی سیستم های آموزشی

–          آموزش گسترده شهروندان به نحوی که  شامل اکتساب معلومات و تواناییهایی در زمینه هایی مانند توسعه پایدار، HIV و ایدز، حقوق بشر و برابری جنسیتی نیز باشد.

منبع:

http://en.unesco.org