سرخط خبرها
خانه / کارگران / شماره دوم نشریه پیام آور منتشر شد
شماره دوم نشریه پیام آور منتشر شد

شماره دوم نشریه پیام آور منتشر شد

شماره دوم ماهنامه ی پیام آور ( نشریه درونی سندیکاهای کارگری ایران -به زبان انگلیسی ) در دو نسخۀ چاپی و الکترونیکی منتشر شد .

در این شماره می خوانید :

صفحه اول- در رابطه با خبر آزاد شدن رضا شهبی بر اساس بیانیه فلزکار (رضا شهابی اعتصاب غذای خود را شکست: ” درود به رضا شهابی و سندیکای شجاع کارگران شرکت واحد ”) + اطلاعیه سندیکای شرکت واحد در رابطه با خبر شرایط رضا شهابی و ضرورت کارزار بین المللی برای آزادی او (۱۳۹۳/۰۴/۲۴
“به سرکوب حقوق رضا شهابی و شرایط غیر انسانی او پایان دهید! ”)
صفحه ۲ اطلاعیه منتشر شده در سایت فلزکار فشار به فعالان کارگری با چه هدفی
صفحه ۳- گزارشی به نشست دوره ای سندیکاهای کارگری خودرو ساز در اسپانیا در مورد تراکتور سازی و نامه دبیرکل کنفدراسیون سندیکاهای کارگری جهان به حسن روحانی
صفحه ۳- سخنرانی اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران در کنفرانس معلمان ترکیه
صفحه ۴- گزارش فعالیت های سندیکای کارگران فلزکارمکانیک به مرکز حقوق سندیکایی در ژنو و در ساختمان مرکزی آی. ال.او.
صفحه ۵ – درباره پیام سندیکا
صفحه ۶ – اطلاعیه ئی در حمایت از زحمتکشان فلسطین

GREETINGS TO THE BRAVE REZA SHAHABI AND COURAGEOUS UNION OF TEHRAN TRANSIT WORKERS!

according to the information received by the Public Relations office of the Union of Metalworkers and Mechanics of Iran (UMMI), Reza Shahabi, the courageous member of the executive committee of Tehran Transit Workers (VAHED) has ended his hunger strike after 50 days at 8:00 pm on July 21st. He ended his strike after meeting with the officials in charge of his case including and in particular Mr. Khodabakhsh. The latter had promised Mr. Shahbi that he would be entitled to rest period and medical leave after being treated and undergone surgery. According to Reza Shahabi’s medical doctors he should be treated for one month to recover from the effects of his 50 days hunger strike so that he is ready for his operation. Based on the promises made, Reza Shahabi could rest at home after he undergoes surgery and spends time at home to recover. UMMI congratulates Reza Shahabi, his selfless wife and the VAHED Transit Workers for their steadfast position in defence of their rights and principles and hope that there is no occasion that labour activists should undertake hunger strike in order to press their case and defend their inalienable rights.

Public Relations of UMMI(Felezkâr-Mechanic)
July 21st 2014

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
s_felezkar@yahoo.com